Specifieke hobbel omschrijving
Financieel is tijdelijk wonen en werken in pampushaven tot een periode van 10 jaar niet tot weinig interessant.
Interventie
Er is een onderzoek- en beïnvloedingsproces gestart om de gemeente te overtuigen om medewerking te verlenen voor gebruiksperiode van minimaal 8 jaar.
Leereffect
Zelfs met feitelijke argumentatie is het lastig en weerbarstig om gebruik langer dan 5 jaar geregeld te krijgen.

De totale omvang van een opdracht wordt bepaald door contractkeuzes zoals de loopduur en geografische scope van het contract, en het aantal fases in de levenscyclus van het product dat in het contract worden ondergebracht. Grote, lange termijn contracten hebben twee tegenstrijdige effecten:

een positief effect op de efficiëntie op de korte termijn doordat minder aanbestedingsprocedures nodig zijn, minder contracten gemanaged moeten worden, en dus minder transactiekosten worden gemaakt terwijl aannemers, door de grote schaal, hun diensten tegen een lagere prijs kunnen aanbieden.
een negatief effect door het gevaar van markconcentratie op de lange termijn. Bij grote, geïntegreerde contracten is de keuze beperkt tot aannemers die veel risico”s kunnen dragen en de juiste combinatie van vaardigheden hebben. Voor bedrijven die deze contracten niet binnenhalen, kan dit grote financiële gevolgen hebben. Bedrijven met een sterke marktpositie durven juist hogere winstpercentages te vragen waardoor de prijzen stijgen.