Partijen in de GWW-sector gunnnen elkaar nauwelijks winst of succes. Dit is te zien in de relatie tussen overheid-bedrijfsleven, maar ook tussen aannemers en onderaannemers. De gunfactor is erg laag en iedereen probeert van elkaar het onderste uit de kan te krijgen. Hierdoor is er over de hele keten heen een beperkte focus op kansen. Het  nastreven van kansen lijkt op de een of andere manier op economisch gewin en daar is men alert op. Er heerst een angst dat één partij er bijzonder goed aan kan verdienen. De uitdaging ligt in het elkaar iets gunnen.