Omschrijving

Ondernemers in de schelpdiersector twijfelden of bij de uitvoering van het project niet toch te veel sediment in de waterkolom gebracht zou worden. De effecten op de omliggende mosselpercelen vormden de achilleshiel. De uitdaging was met de stakeholders een bevredigend meet- en rapporteersysteem te ontwikkelen zodat draagvlak en vertrouwen zou ontstaan.

Interventie

De interventie was, na overleg, een installatie van een real time monitoring systeem en online publiceren van de data. Op een vijftal percelen in de buurt van de suppletie zijn optische YSI 600 OMS sensoren geplaatst, de achtergrond sedimentatie is vastgesteld, de omgevingswaarde. Bij (dreigende) overschrijding van de vastgestelde maximumwaarden werd de aannemer ingelicht. De meetgegevens gedurende de suppletie zijn twee keer per dag online gezet. Ook zijn er kooitjes met mossels geplaatst om mogelijke negatieve groei van mossels te monitoren.

Leereffect

Het effect van de interventie, overleg en het monitoringsysteem, is transparantie. Een aantal malen is het plafond overschreden. Het bleek niet eenvoudig om altijd de oorzaak eenduidig vast te stellen, bagger- en suppletieschema, weeromstandigheden en activiteiten van de kwekers zelf spelen hierin een rol. Wat ook bleek dat bij overschrijding ook vervuiling van de sensor aan de orde kon zijn. Daardoor was niet enkel communicatie richting aannemer essentieel maar ook onmiddellijke reiniging van de sensoren door er een schip heen te sturen.

Specifieke hobbel omschrijving
Financieel is tijdelijk wonen en werken in pampushaven tot een periode van 10 jaar niet tot weinig interessant.
Interventie
Er is een onderzoek- en beïnvloedingsproces gestart om de gemeente te overtuigen om medewerking te verlenen voor gebruiksperiode van minimaal 8 jaar.
Leereffect
Zelfs met feitelijke argumentatie is het lastig en weerbarstig om gebruik langer dan 5 jaar geregeld te krijgen.

Bij een innovatief project zijn de kosten voor het ontwerp hoog doordat er geen standaardoplossingen van de plank gehaald kunnen worden. De overheid wil zich liever vaak niet snel vastpinnen op één partij, maar opties openhouden door mededinging te laten bestaan. Door de keuze uit te stellen blijft de overheid flexibel en denkt de overheid een betere keuze te kunnen maken en meer maatschappelijk rendement te krijgen. Echter het late tijdstip waarop de overheid kiest voor een opdrachtnemer (vaak ver in het ontwerpproces) resulteert voor marktpartijen in hoge kosten zonder dat er zekerheid is dat er een gegarandeerde opdrachtverlening aan vast zit. Ook vraagt de overheid vaak een grote mate van detail in de aanbieding die de marktpartijen op hoge kosten jaagt.

De consequentie hiervan is dat de markt scherper zijn keuzes zal maken in welk innovatief tendertraject wel en niet deel te nemen. Dit resulteert uiteindelijk in minder innovatieve aanbiedingen om de keuze op te baseren.