Het gaat om de gemaakte kosten in het bedoelde jaar, de verschuldigheid. Als de factuur een jaar later wordt verstuurd heeft dat verder geen invloed