Nee, de bijdrage aan FCK (Fonds Collectieve Kennis-Civiele Techniek) van het bedrijfsleven is maar 5%