Ja, de projecten die in enig jaar worden aangemerkt als inzetprojecten, mogen in hetzelfde jaar tevens dienen als grondslag project om weer opnieuw TKI grondslag te verantwoorden.