Nee, we hebben het over vraagsturing van bedrijven. Maar OnderzoeksOrganisaties kunnen wel de lead hebben in de voortgang.