Ja, mits (een deel van) de resultaten openbaar zijn en de kennisinstelling een eigen bijdrage levert aan het project. Dit laatste mag in kind en 10% is voldoende. Dit betekent feitelijk dat er extra uren geschreven moeten worden op een contract research project.