Nee, de TKI beslist in welk project de opgebouwde subsidie mag worden ingezet. Wel mag het consortium die de subsidie heeft opgebouwd als eerste met een voorstel komen. Van de 30% opgebouwde subsidie vanaf het toeslagjaar 2018 wordt een deel gebruikt voor TKI brede activiteiten door TKI Deltatechnologie. (t/m toeslagjaar 2017 was dit opgebouwde subsidie percentage 25%)