De controle van de “grondslag” projecten vindt plaats op basis van vertrouwen tussen de partijen en de TKI. Voorstel zal zijn om een verantwoording mee te sturen waarin duidelijk wordt welke partijen wat hebben betaald in het totale project en dat één op de tien projecten door de TKI tot in detail zal worden doorgelicht om te bekijken of de systematiek goed is toegepast.