Er mag binnen de programma’s geschoven worden als het gaat om opbouw van PPS toeslag (voorheen TKI toeslag), gezamenlijk nooit meer dan het aangevraagde bedrag. Vanaf 2015 wordt er van tevoren geen aanvraag meer gedaan. De realisatie van bijvoorbeeld 2017 is de basis voor de PPS toeslag 2018