Contact

Voor een algemene vraag of voor een reactie op de website vragen wij u gebruik te maken van het formulier onderaan deze pagina. Voor een specifieke vraag kunt u contact opnemen met de volgende leden van het TKI bureau: Rob Koster, voor PPS toeslag (voorheen TKI toeslag) regeling, financiële zaken, of Michiel Blind, voor bestuurlijke en algemene zaken. Wij zullen ons best doen om op uw reactie of vraag zo spoedig mogelijk te reageren.

TKI Deltatechologie bureau

Rob Koster

06 - 4600 6821

Rob Koster is ruim 37 jaar werkzaam in de bouw, waarvan de laatste negen jaren in de watersector. In de eerste jaren actief als financieel begeleider van bouwprojecten, maar de laatste 17 jaren als aanjager en financieel verbinder van innovatieve projecten en processen in de (water-)bouw, zowel bij bedrijven als bij hiervoor in het leven geroepen Stichtingen, zoals PSIBouw en Baanbrekers in de Bouw. Rob bewaakt de financiële voortgang van de projecten en de processen, waarbij de inhoud van project/proces altijd op de eerste plaats komt. Daarnaast heeft Rob een voorliefde voor MKB, vanwege zijn eigen achtergrond en ervaring van kleine zelfstandige, alsmede zijn ruim gevarieerde netwerk.

Michiel Blind

06 – 5133 2830

Michiel Blind werkt het grootste deel van zijn loopbaan aan samenwerking en programmering van kennis- en innovatie in het waterbeheer. Vanuit Rijkswaterstaat werkte hij enkele jaren aan de samenwerking tussen de grote Nederlandse instituten rondom ontwikkeling, toepassing en beheer en onderhoud van modelinstrumentaria, het Standaard Raamwerk Water Programma. Michiel bracht deze samenwerking naar Europees niveau in een tiental projecten in het ‘Catchment Modelling (CatchMod)’ initiatief. Sinds 2008 coördineert Michiel de inzet van Deltares in Europees onderzoek en innovatie, onder meer door waar mogelijk invloed uit te oefenen op de inhoud van onderzoeksprogramma’s en bijbehorende spelregels. Vanaf 2017 is Michiel betrokken bij TKI Deltatechnologie in verschillende rollen: secretaris van de Programmacommissie (sinds 2017), voorzitter beoordelingscommissie PPS voorstellen (2018-2020), Directeur TKI bureau (sinds 2020). Daarnaast is hij lid van het coördinatieteam van het Nationaal Kennis- en innovatieprogramma Water en Klimaat (NKWK).

Vanuit zijn overzicht stimuleert Michiel de samenwerking tussen partijen en projecten en adviseert hij over financieringsmogelijkheden. Inhoudelijk heeft hij vooral affiniteit met waterkwaliteit en ICT. Michiel bereidt adviezen aan het bestuur rondom financieel-juridische aspecten van Stichting TKI Deltatechnologie voor en zorgt voor het opstellen en uitvoeren van het werkprogramma van het kernteam/bestuur.

Ik heb een vraag over