Op dinsdag 18 september organiseren NWO, Regieorgaan SIA, en het Delta Platform een informatiebijeenkomst over de call Living Labs in the Dutch Delta. De bijeenkomst is bedoeld voor potentiële aanvragers en consortiumpartners.

Project-idee

Omdat  samenwerking tussen universiteit en hogeschool een verplicht onderdeel vormt voor iedere aanvraag in deze call, zal er specifieke aandacht zijn over hoe fundamenteel, toegepast en praktijkgericht onderzoek elkaar met succes aan kunnen vullen. Dit toegelicht door enkele praktijkvoorbeelden. Mocht u al een projectidee hebben, dan bestaat de mogelijkheid om dit te pitchen. Tevens zal er genoeg ruimte zijn om in contact te komen met de overige deelnemers. De middag richt zich met name op de match-making tussen wo en hbo samenwerking. De inhoud van de call (procedures, voorwaarden, financiering etc.) zal dus niet uitvoerig worden besproken, deze kunt u op voorhand zelf doornemen via bovenstaande link.

Consortium bouwen

De call is onderdeel van het NWO werkprogramma voor Topsector Water & Maritiem en is ontwikkeld in samenwerking met het Nationaal Kennis- en innovatieprogramma Water en Klimaat (NKWK) en het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek (SIA). In de call kunnen onderzoekers namens een consortium financiering aanvragen voor onderzoeksprojecten die zich richten op bestaande of geplande grootschalige “nature-based” interventies en het verbeteren van de veerkracht van het  Nederlandse hoofdwatersysteem (rivieren, grote wateren en de kust). Voorwaarde voor het indienen van een onderzoeksvoorstel is dat het onderzoek plaatsvindt binnen de context van een bestaand of gepland Living Lab. Dit zijn fysieke locaties waar onderzoekers (fundamenteel, toegepast en praktijkgericht), bedrijven en overheidsinstanties samenwerken op het grensvlak van geowetenschappen en ecologie en de gerelateerde sociale en economische aspecten.

Overzicht Delta experts

Het Delta Platform betrekt experts van hogescholen, universiteiten, kennisinstituten, bedrijven en overheden bij complexe deltavraagstukken. Het platform ondersteunt bij o.a. vraagarticulatie, de formatie van kennisclusters en uitwerking van bijvoorbeeld een onderzoeksproject. Op de vernieuwde website die later in september online zal gaan, komt een overzicht van alle experts verbonden aan hogescholen en universiteiten. Uiteraard mag u ook niet in dit overzicht ontbreken. Wilt u opgenomen worden, stuur dan een mail naar het Delta Platform met vermelding van ‘overzicht’. U krijgt dan het in te vullen format toe gemaild. Neem voor meer informatie contact op met Jolanda Danebroek  j.danebroek@hz.nl.

Bron: topsector water

Om de kansen die de zee en de kust ons biedt optimaal te benutten is samenwerking, kennisdeling en dialoog van groot belang. Daarom organiseren we op 19 oktober de eerste Sea Sights Summit in Den Haag. Tijdens dit event gaan projectontwikkelaars, onderzoekers, beleidsmakers en ondernemers met elkaar in gesprek over de gezamenlijke toekomst in, op en aan zee. Na een uitdagend, inhoudelijk programma met sprekers uit zowel wetenschappelijke als beleidsmatige hoek, volgen workshops ingericht op maximale interactie. Gedurende de dag verschuift het perspectief van huidige ontwikkeling op en in zee naar de gedeelde toekomst.

Het volledige programma en informatie over de sprekers en workshopleiders vindt u op www.seasights.nl/summit.

Aanmelden voor Sea Sights Summit kan hier: https://www.eventbrite.nl/e/tickets-sea-sights-summit-47212969262

Bron: topsector water

Vanaf vandaag is het zover: de inschrijving voor de Innovation Expo 2018 is geopend! Ervaar, beleef en bekijk op 4 oktober de meer dan 120 innovaties op het RDM-terrein, dé innovatiehotspot in de Rotterdamse haven. Ga snel naar de eventwebsite om u aan te melden!

Dat is de ambitie van de Innovation Expo 2018 (IE2018) in Rotterdam. Op 4 oktober wordt de RDM Onderzeebootloods in Rotterdam Zuid omgevormd tot één groot Living Lab. Onder de vlag van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid werken we in dit gebied al langer intensief aan verbetering  van onderwijs, werk, veiligheid en wonen. Juist hier, in deze bijzondere, dynamische omgeving, ervaart u tijdens de IE2018 de nieuwste trends en innovaties die bijdragen aan het veilig, leefbaar en bereikbaar houden van ons land.

De IE2018 is een staalkaart van de meest actuele en spraakmakende ontwikkelingen die Nederland te bieden heeft. We laten Nederlandse oplossingen zien voor de grote maatschappelijke uitdagingen op het gebied van circulaire economie, energie, water, mobiliteit, gebouwde omgeving, gezondheid en voedsel en de benodigde sleuteltechnologieën.

De dag staat in het teken van nieuwe ontmoetingen en het afsluiten van concrete deals. Alle bezoekers, uit Nederland en buitenland, werken op die dag samen aan het versnellen van innovaties.

Met de IE2018 biedt de overheid een podium aan bedrijven, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en overheden om innovaties voor het voetlicht van een breed nationaal en internationaal publiek te brengen.

Bron: Innovation Expo

Bron: topsector water

Ruim 450 waterprofessionals en studenten uit het hele land kwamen op 17 april naar de 4e NKWK Kennisconferentie. Dit jaar op de campus van de 100-jarige Wageningen University & Research, met als thema Van papier naar praktijk.

‘Onderzoek verbinden aan de praktijk kost veel energie’, sprak deltacommissaris Wim Kuijken op de conferentie. ‘Dat wij in Nederland over een NKWK beschikken, geeft ons een voorsprong in de aanpak van de grote wateropgaven van deze tijd.’ In het Nationaal Kennis- en Innovatieprogramma Water en Klimaat (NKWK) – nauw verbonden aan het Deltaprogramma – werken overheden, kennisinstellingen en bedrijven samen aan pilots, actuele vraagstukken en lange termijnontwikkelingen rond water en klimaat. Roeland Allewijn (Rijkswaterstaat), programmamanager NKWK en dagvoorzitter, trapte af met de constatering dat het NKWK, nu ruim drie jaar onderweg, op stoom komt. ‘We maken echt de stap van papier naar praktijk. Wat betekent dat we vaker uit onze ‘eigen waterwereld’ stappen en verbinding maken met andere sectoren en bedrijven.’ Ook Louise O. Fresco, voorzitter Raad van Bestuur van Wageningen University & Research, pleitte in haar speech voor een geïntegreerd waterverhaal. ‘Duurzame antwoorden op water en klimaat vragen om samenhang. Het is tijd voor het grote verhaal, dat eigenlijk ieder ministerie raakt en vraagt om stabiliteit en samenwerking op de lange termijn.’

Adaptatie en mitigatie tijdens NKWK

Als blijk van dank voor haar persoonlijke betrokkenheid en de 100ste verjaardag van de WUR, kreeg Louise O. Fresco van deltacommissaris Wim Kuijken een symbolische blauwe vaas aangeboden. ‘Samenwerking, onderzoek en kennis zijn onmisbaar in thema’s als opwarming van de aarde, zeespiegelstijging, piekbuien, kustgedragingen en zoutindringing. Adaptatie én mitigatie zijn grote opgaven. Daar hebben we elkaar voor nodig. Onzekerheden blijven, per definitie. Maar werk samen en neem die onzekerheden mee in je adaptatiestrategie.’ Na de plenaire opening stonden inhoudelijke deelsessies op het programma over onder andere klimaatbestendigheid en -adaptatie, rivierkennis, slim watermanagement en het Nationaal Watermodel. Na de lunch waren er ook, voor het eerst dit jaar, veldexcursies naar onder andere klimaatbestendige stad Renkum, natuurlijke versterking Grebbedijk en de groen-blauwe klimaatadaptie projecten in Nijmegen.

Studenten

‘Met nog meer deelnemers dan vorig jaar, is duidelijk dat het NKWK leeft’, sprak deltacommissaris Wim Kuijken na afloop. ‘Men heeft elkaar gevonden en begint samen te werken aan oplossingen. Mooi is dat we dit jaar ook bijna 40 studenten mochten verwelkomen, de watermanagers van de toekomst.’ Een uitgebreid (beeld)verslag van de 4e NKWK Kennisconferentie is te vinden op de website van Water en Klimaat.

Bron: Rijkswaterstaat

Bron: topsector water

De Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) stimuleert innovatie bij het midden- en kleinbedrijf over regiogrenzen heen.

Ook in 2018 stellen het kabinet en de regio’s gezamenlijk geld beschikbaar voor de MIT-regeling.

MIT 2018

De MIT-regeling voor 2018 is op 28 februari gepubliceerd. De MIT-regeling gaat op 17 april 2018 om 9.00 uur open voor haalbaarheidsprojecten, kennisvouchers en voor de TKI-instrumenten (innovatiemakelaars en netwerkactiviteiten). Op 2 juli 2018 om 9.00 uur opent de tender voor R&D-samenwerkingsprojecten.

De MIT-instrumenten sluiten op 6 september 2018 om 17.00 uur, met uitzondering van de TKI-instrumenten: die sluiten op 28 juni 2018 om 17.00 uur.

Wijzigingen MIT 2018

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van 2017 zijn:

  • Innovatieadviesprojecten zijn komen te vervallen.
  • R&D-samenwerkingsprojecten (groot) worden overal aangeboden.

De loketwijzer is aangepast met de meest actuele informatie voor 2018.

Samenwerking Rijk en Regio

In de MIT Regio en Topsectoren werken het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de regio’s (provincies) samen om nationale en regionale instrumenten zo veel mogelijk te harmoniseren en onderling te verbinden.

Instrumenten

De MIT-regeling kent de volgende instrumenten:

  • haalbaarheidsprojecten;
  • R&D-samenwerkingsprojecten (klein en groot);
  • kennisvouchers;
  • TKI-Innovatiemakelaars en -netwerkactiviteiten.

Kennisvouchers en de 2 TKI-instrumenten (Innovatiemakelaars en netwerkactiviteiten) zijn alleen landelijk beschikbaar.

Op deze regeling zijn de subsidiespelregels van toepassing. Hou daar rekening mee, bijvoorbeeld als u voor een project gebruikmaakt van meerdere subsidiebronnen.

Inspiratie opdoen

Wilt u lezen hoe andere ondernemers gebruik maken van de MIT? Lees hun ervaringen en tips in de praktijkverhalen. Of lees het boekje ‘MKB innoveert’, waarin mkb-ondernemers vertellen over innovatie en hoe zij succesvol gebruik hebben gemaakt van de MIT-regeling om hun ambitie of visie te verwezenlijken. U vindt het boekje onderaan de pagina bij Download.

Download:

Bron: RVO.nl

Bron: topsector water

On April 24th, the finals of Ideas from Europe 2018, will take place in the Knight’s Hall, The Hague. Twelve entrepreneurs from twelve different EU member states will climb the stage and present their solution, which contributes to solving global challenges, to a worldwide audience.

‘Collaborate for Impact’
Inspired by the ideas presented during the finals and the global challenges we face, The New World Campus (in cooperation with Ideas from Europe) organizes an interactive side-event from 10:00 till 17:30.

The event will bring together representatives from the Dutch government and experts on strategic and tactical level of various companies and organisations.

An important goal of the event is to discuss the constraints on all global challenges and focus specifically on 4 major challenges Health, Energy, Food & Water and the impact of Tech on these challenges.

(source: global opportunity report 2018: Sustainia)

This event is a great chance for everyone to gain knowledge, share ideas and network; which will be achieved by:

1. Viewing: via a livestream connection, you can keep an eye on what is happening at Ideas from Europe in the Knight’s Hall.

2. Participating: through interactive dialogue sessions you share experiences and ideas and together look for solutions to overcome thresholds in order to realize the solutions for the global challenges.

3. Networking: during the whole day you meet other stakeholders, International change-makers, digital nomads, social entrepreneurs, visionaries and broaden your network.

Programm
10:00 Registration and networking
10:30 World Café round I
12:00 Networking lunch
13:00 Break & viewing opening Knight’s Hall
14:00 World Café round II
15:30 Break & viewing closing Knight’s Hall
16:30 Networking drinks
17:30 Closing

Food and beverage during the event are included in de ticket.

Survey
In order to ensure that we can derive maximum return from the interaction during the interactive dialogue session, we have compiled a short survey to get a clear picture of the most important current questions and expectations as well as initial ideas and solutions.

Even if you cannot be present at the ‘Collaborate for Impact’ event, you can contribute to this online interaction. Everyone who contributes to the online survey receives the report with the results.
You can find the survey here.

Join us on the 24th of April at New World Campus to achieve a successful and impactful event together.

Tickets

Bron: topsector water

Wereldwijd is water, of het gebrek daaraan, het grootste probleem. Met de Blue Deal van de waterschappen en de rijksoverheid wil Nederland bijdragen aan oplossingen. Initiatiefnemer Hein Pieper, vicevoorzitter van de Unie van Waterschappen, over het hoe en waarom.

Voor 2030 moeten twintig miljoen mensen in veertig stroomgebieden wereldwijd beter zijn beschermd tegen water en toegang hebben tot voldoende en schoon water. Dat is de doelstelling van de Blue Deal tussen de ministeries van Buitenlandse Zaken, Infrastructuur en Waterstaat en de 21 waterschappen. Vandaag, op Wereldwaterdag, geven zij het startsein tijdens de netwerkbijeenkomst van AquaForAll op het Wereld Water Forum Brasilia.

”Water is het belangrijkste issue wereldwijd’’, is de stellige overtuiging van Hein Pieper, tevens dijkgraaf van het Waterschap Rijn en IJssel. ”Alle conflicten gaan over water. Neem de oorlog in Syrië. Doordat het waterpeil zakte, vluchtten mensen van het platteland naar de steden. Daar was te weinig voedsel, en zo ontstond het broodoproer.’’

Nu al gaan er tientallen miljarden euro’s per jaar om in het vinden van oplossingen. Ook Nederland – waterland bij uitstek – kan daaraan een belangrijke bijdrage leveren. Toch missen wij steeds vaker de boot, constateerde Pieper een kleine twee jaar geleden tegenover Liliane Ploumen, de toenmalige minister van Ontwikkelingssamenwerking. Zij was nauwelijks op de hoogte van wat de waterschappen internationaal al deden. ”Toen heb ik het idee van een blue deal geopperd, en is het balletje gaan rollen.’’

Langdurige partnerschappen 

De krachten bundelen om samen meer te kunnen doen, dat is het streven. Geen losse projectjes meer, maar langdurige partnerschappen tussen waterbeheerders in Nederland en in het buitenland. De waterschappen investeren bescheiden in geld en in menskracht, de ministeries verdubbelen deze inzet tot het uiteindelijke totaalbedrag van 75 miljoen euro in 2030. ”Daardoor kunnen we bijvoorbeeld in Ethiopië, waar we al zitten, meer stroomgebieden bereiken.’’

Ontwikkelingssamenwerking is geen kernactiviteit van de waterschappen, beaamt Pieper. Tot voor een aantal jaren geleden hielden die zich daar ook nauwelijks mee bezig. ”We waren meer gericht op de eigen polder. Maar er wordt steeds vaker op onze deurbel gedrukt: willen jullie eens advies geven? Dat begon met een aantal keren per jaar, inmiddels is het bijna dagelijks.’’

Vreemd vindt Pieper dat niet. ”Gezien onze eigen geschiedenis met water hebben wij iets unieks in handen. En wereldwijd is het probleem zo ontzettend groot aan het worden. In Iran bijvoorbeeld is de grondwaterspiegel met 35 meter gedaald, vijfduizend dorpen zijn verlaten omdat er geen water meer is.’’

Kansen voor het bedrijfsleven

De aanleg en het onderhoud van dijken, de zuivering van afvalwater en irrigatiesystemen voor de landbouw zijn enkele van de oplossingen waaraan Nederland volgens Pieper als geen ander kan bijdragen. Dat biedt ook kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven. ”Wij komen vaak makkelijker binnen. Zo kunnen we ook bijdragen aan de branding van Nederland.’’

Andersom kunnen de waterschappen zelf ook profiteren van meer internationale samenwerking, verwacht de dijkgraaf. ”Vooral jonge mensen willen heel graag naar het buitenland, dus het is ook een goed HRM-instrument. Ze komen rijker terug, hun creativiteit wordt veel breder aangesproken. En wij leren ook, bijvoorbeeld hoe wij kunnen omgaan met extreme regens, die hier ook steeds vaker voorkomen.’’

Hoopvol over de kansen is Pieper zeker, optimistisch over het resultaat niet. ”Het wordt spannend of de klimaatverandering niet zo hard gaat dat we te laat zijn. Of eigenlijk zijn we dat al. In Zuid-Afrika is al jaren sprake van droogte en misoogsten. Mauritius spoelt bijna weg door de regen. Het is tien over twaalf, dat gaan we niet meer terugdraaien. Het enige wat we kunnen doen, is de ontwikkeling wat afvlakken. En ervoor zorgen dat we weer op het goede spoor komen.’’

Bron: H2O waternetwerk

Bron: topsector water

Pas de ontwerpfilosofie van Building with Nature wereldwijd grootschalig toe voor uitdagingen op watergebied. Deze oproep doen watergezant Henk Ovink en directeur Henk Nieboer van EcoShape ter gelegenheid van Wereldwaterdag.

Zij hebben hierover vandaag een position paper gepubliceerd. Hun oproep sluit aan bij het thema ‘Nature for Water’ van de Wereldwaterdag op 22 maart. Building with Nature is een nieuwe manier van ontwerpen die de natuur benut. Volgens Henk Ovink en Henk Nieboer zijn natuurlijke oplossingen essentieel om de grote wateruitdagingen als gevolg van onder andere de groei van de wereldbevolking, toenemende urbanisatie en klimaatverandering het hoofd te bieden.

Behoorlijke vooruitgang
In de watersector is de afgelopen jaren een behoorlijke vooruitgang geboekt bij het begrijpen, ontwerpen en beheren van Building with Nature-oplossingen. De auteurs geven als voorbeeld de integrale en inclusieve benadering van kusterosie in het Javaanse onderdistrict Demak. Een Indonesisch-Nederlands samenwerkingsverband zorgt ervoor dat verloren gegaan mangrovebos op natuurlijke wijze kan herstellen, onder meer door halfdoorlatende houten dammen aan te leggen en de lokale bevolking te trainen in duurzame aquacultuur.

Nederland is een voorloper bij Building with Nature. Er is veel geïnvesteerd in de kennisontwikkeling en het begrip van de principes. Ook heeft Nederland veel ervaring opgedaan met projecten. Ovink en Nieboer noemen de Zandmotor, het programma Ruimte voor de Rivier, De Hondsbossche Duinen en het lopende project Marker Wadden.

Noodzakelijke stappen
Volgens de watergezant en de directeur van EcoShape (de stichting die het publiek-private innovatieprogramma Building with Nature uitvoert) is het nu tijd om op grote schaal van Building with Nature te leren en deze ontwerpmethode te herhalen en op te schalen. Hiervoor zijn de volgende stappen nodig:

• Leid een nieuwe generatie van ingenieurs, ontwerpers, ecologen, beleidsmakers, bestuurders en politici op in het gedachtegoed.
• Ontwikkel een stevig verhaal over Building with Nature op landschapsschaal voor de uitdagingen op watergebied, inclusief business cases en voorbeelden van succesvolle pilotprojecten.
• Implementeer wereldwijd grootschalige pilotprojecten en deel de opgedane kennis en ervaring.
• Betrek de lokale bevolking in de planning en implementatie van Building with Nature en zorg dat mensen de kennis en financiële middelen hebben om de oplossingen op te schalen, in samenwerking met overheden en de private sector.
• Schaal bestaande pilots op en herhaal deze met internationale consortia in de rest van de wereld, in samenwerking met de financiële sector.

Krachten bundelen
Ovink en Nieboer schrijven tot slot dat de Nederlandse publieke en private partijen graag internationaal samenwerken om hun unieke kennis en ervaring te delen. Het is nu zaak om de krachten te bundelen en Building with Nature wereldwijd op te schalen.

Bron: H2O waternetwerk

 

Bron: topsector water

Hans Huis in ’t Veld, boegbeeld van Topsector Water & Maritiem, wil de watersector laten floreren door over de gehele keten samen te werken, om zo de innovatie en export te bevorderen.

De kennis in Nederland is zo veelzijdig dat we, wanneer wij onze krachten bundelen, onnoemelijk veel innovatieve en duurzame oplossingen kunnen bieden voor problematieken op eigen bodem en voor grote delen van de wereld.

Dit doen we al, maar er lonken nog veel potentiële projecten aan de horizon. Deze maand bestaat het NAP 200 jaar. Een belangrijke mijlpaal voor ons land onder zeeniveau.

Wereldwijde expertise

Door de ligging in een dichtbevolkte Rijn-, Maas- en Schelde Delta hebben we een enorme expertise opgebouwd, welke nu wereldwijd erg relevant is in het kader van Klimaatadaptatie. Mede om deze reden heeft de UN vorig jaar besloten dat het ‘Global Centre of Excellence on Climate Adaptation’ in Nederland wordt gevestigd.

De relevantie neemt verder toe doordat een groot deel van de wereldwijde bevolkingsgroei zich concentreert in de grote Deltasteden en langs kustgebieden.

Schoon drinkwater, goede afvalwaterzuiveringen, bescherming tegen overstromingen, feeding the cities en havenlogistiek spelen een essentiële rol bij de leefbaarheid van deze mega steden.

Noordzee als stepping stone

Innovaties zijn daarbij noodzakelijk. De Noordzee wordt een ‘stepping stone’ naar andere wereldzeeën. Denk aan de energietransitie met meer offshore windparken, decommissioning van olie en gas platforms, getijenergie met proeven in de Oosterschelde kering, een zeeboerderij, emissieloze schepen, zuivering van bunkerwater, bouwen met de natuur, voorkomen van plastic afval in zee enz.

Nederland als etalage

Eén van de taken van de Topsector Water & Maritiem is dan ook het zorgen voor een goede voedingsbodem zodat bedrijven en kennisinstellingen mooie vernieuwende projecten kunnen leveren.

Onze kennis kanaliseren naar gezamenlijke kunde zodat de kassa kan rinkelen. Heel kort samengevat is dat de weg die wij moeten bewandelen.

Wij nodigen graag buitenlandse beslissers uit om hier te komen kijken naar onze eigen grote etalage: Nederland. De Nereda zuiveringstechnologie, de Maasvlakte, de stormvloedkeringen, het project ‘Ruimte voor de Rivieren’, het grootste offshore vaartuig ter wereld ‘Pioneering Spirit’, Blue Energie op de afsluitdijk, er zijn talloze projecten die wij tijdens onze rondleiding door Nederland kunnen laten zien.

Internationaal werkende bedrijven zijn de voedingsbodem voor de BV Nederland om te exporteren.

Cross-overs

Water is het blauwe goud. Alles en iedereen heeft het nodig om te leven. Grondstoffen worden steeds schaarser.

Er zijn tal van bewerkingen waardoor water nog meer waarde krijgt. Energie uit water is bijvoorbeeld een nog mager onderzocht gebied. In een aantal niche markten timmeren onze bedrijven en onderzoekers hard aan de weg.

Zoals gezegd: er lonken nog veel potentiële projecten aan de horizon

Bron: Nederland MVO

Bron: topsector water

Word jij eind juni ook één van de exposanten in het Innovation Pavilion van de Volvo Ocean Race Finish?

Presenteer jouw onderneming in het Innovation Pavilion

De gemeente Den Haag biedt een selectie van innovatieve ondernemers, start-ups en scale-ups uit de Haagse (Metropool-)regio de mogelijkheid zich in het Innovation Pavilion te presenteren, tijdens de finishweek (van 24 juni t/m 1 juli) van de Volvo Ocean Race. Er is plaats voor stands van 10 tot 15 bedrijven. De stand wordt, als het bedrijf aan de criteria voldoet, gratis aangeboden door de gemeente Den Haag. InnovationQuarter, VPdelta, Sailing Innovation Centre, St. Noordzeevis uit Scheveningen en TNO dragen bij aan het benaderen van exposanten.

Wil je jouw innovatie laten zien aan een publiek van 400.000 mensen? Word eind juni ook één van de exposanten in het Innovatie Paviljoen tijdens de Volvo Ocean Race.

Kijk voor meer informatie hier: https://volvooceanracedenhaag.nl/innovation-pavilion/

Bron: topsector water