Heeft u een innovatieve of vernieuwende technologie, methodologie of prototype op watergebied? En wilt u deze testen, demonstreren of de haalbaarheid ervan onderzoeken in stedelijke delta’s en hun toeleverende systemen in het buitenland? Dan biedt de subsidieregeling Waterveiligheid en Waterzekerheid Stedelijke Delta’s (WWSD) mogelijkheden voor ondernemingen, kennisinstellingen en NGO’s.

De subsidieregeling is onderdeel van het Partners voor Water (PvW) 2016-2021 programma. Dit is een programma voor partijen in de Nederlandse watersector met internationale ambities.

Meer informatie over deze regeling vindt u op deze website

 

 

 

 

de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) organiseert in de middag van 3 juli een voorlichtingsbijeenkomst over de MKB-innovatiestimulering Topsectoren (MIT).

De bijeenkomst is gericht op (samenwerkende) mkb-ondernemers en intermediairs die overwegen een aanvraag in te dienen voor deze MIT-R&D-tender. U krijgt informatie hoe de procedure van de regeling (tender) precies werkt, wat er van belang is om uw aanvraag goed in te dienen en hoe u uw kansen op een succesvolle aanvraag kunt vergroten.
Daarnaast komen octrooitechnische zaken, de ondersteuning van de Kamer van Koophandel en de rol van de povincies aan bod. De regio’s waar eveneens een MIT-R&D tender openstaat, zullen ook aanwezig zijn.

Het concept programma zier er als volgt uit:

14.00-14.30 Inloop en ontvangst

14:30-14.45 Welkom en opening door Luuk Klomp (dagvoorzitter)
(plv directeur Innovatie en Kennis van het ministerie van Economische Zaken)

14.45-15.15 Informatie MIT R&D tender door Marcus Seume (procescoördinator Rijksdienst voor ondernemend Nederland)

15.15-15:45 The story of succes (Ondernemers aan het woord)

15.45-16.00 Afsluiting plenair gedeelte

16.00-17.30 Informatiemarkt & Netwerkcafé

 • KvK
 • Octrooicentrum
 • Regio’s
 • Beheerprojecten
 • RVO (landelijk vangnet)
 • Topsectoren

Aanmelden en meer informatie via de site van de RVO

Het kabinet en de regio’s stellen in 2015 voor het eerst gezamenlijk ruim € 50 miljoen beschikbaar voor de Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT). Het doel is innovatie bij het midden- en kleinbedrijf over regiogrenzen heen te stimuleren.

MIT-instrumenten

De MIT-regeling kent in 2015 vier instrumenten. Een ondernemer komt in aanmerking voor subsidie voor maximaal één instrument.

 • Kennisvouchers: kennis halen bij een kennisinstelling
 • Adviesprojecten: kennis halen bij een kennisinstelling of een onafhankelijk adviesbureau
 • Haalbaarheidsprojecten: in kaart brengen van technische en economische risico’s en mogelijkheden voor het voorgenomen innovatietraject
 • R&D-samenwerkingsprojecten: kennisdeling met onafhankelijke partners voor de vernieuwing van producten, productieprocessen of diensten

Aanvragen

De regeling gaat op 19 mei 2015 open en sluit op 1 september voor MIT regioloketten en op 15 september voor het landelijk eLoket bij RVO.nl. De regio wordt bepaald door de plek waar uw bedrijf – als penvoerder van de aanvraag – is gevestigd. Een tool leidt u aan de hand van een aantal vragen (stroomschema) naar het juiste loket in de regio. Als u niet terecht kan bij uw regio, dan kunt u alsnog aanmelden bij de landelijke MIT (vangnet) bij het eLoket op RVO.nl.

Aanvragen MIT-regeling.

Lees meer over indienen via eLoket

Het kabinet en de regio’s stellen in 2015 voor het eerst gezamenlijk ruim € 50 miljoen beschikbaar voor de Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT). Het doel is innovatie bij het midden- en kleinbedrijf over regiogrenzen heen te stimuleren.

MIT-instrumenten

De MIT-regeling kent in 2015 vier instrumenten. Een ondernemer komt in aanmerking voor subsidie voor maximaal één instrument.

 • Kennisvouchers: kennis halen bij een kennisinstelling
 • Adviesprojecten: kennis halen bij een kennisinstelling of een onafhankelijk adviesbureau
 • Haalbaarheidsprojecten: in kaart brengen van technische en economische risico’s en mogelijkheden voor het voorgenomen innovatietraject
 • R&D-samenwerkingsprojecten: kennisdeling met onafhankelijke partners voor de vernieuwing van producten, productieprocessen of diensten

Aanvragen

De regeling gaat op 19 mei 2015 open en sluit op 1 september voor MIT regioloketten en op 15 september voor het landelijk eLoket bij RVO.nl. De regio wordt bepaald door de plek waar uw bedrijf – als penvoerder van de aanvraag – is gevestigd. Een tool leidt u aan de hand van een aantal vragen (stroomschema) naar het juiste loket in de regio. Als u niet terecht kan bij uw regio, dan kunt u alsnog aanmelden bij de landelijke MIT (vangnet) bij het eLoket op RVO.nl.

Aanvragen MIT-regeling.

Lees meer over indienen via eLoket