Heeft u een innovatieve of vernieuwende technologie, methodologie of prototype op watergebied? En wilt u deze testen, demonstreren of de haalbaarheid ervan onderzoeken in stedelijke delta’s en hun toeleverende systemen in het buitenland? Dan biedt de subsidieregeling Waterveiligheid en Waterzekerheid Stedelijke Delta’s (WWSD) mogelijkheden voor ondernemingen, kennisinstellingen en NGO’s.

De subsidieregeling is onderdeel van het Partners voor Water (PvW) 2016-2021 programma. Dit is een programma voor partijen in de Nederlandse watersector met internationale ambities.

Meer informatie over deze regeling vindt u op deze website

 

 

 

 

NWO heeft een nieuwe watercall geopend. Onderzoekers kunnen financiering aanvragen voor fundamentele onderzoeksprojecten die passen in de Kennis- en Innovatieagenda van de Topsector Water. Voor in te dienen Deltatechnologie projecten geldt dus dat zij moeten passen in de kennis- en innovatieagenda Deltatechnologie, i.e. aansluiten op de Kennis en Innovatieclusters (KICs, zie het keuzemenu rechtsboven op deze pagina “K&I Clusters”). Voorstellen dienen als PPS-projecten te worden opgezet, met 10% cofinanciering door de private en publieke partners. Het budget is 4,75 mln euro.

Sluitingsdatum: 23 juni 2016 14:00.

Meer informatie op de site van NWO.

 

 

Het kabinet en de regio’s stellen in 2015 voor het eerst gezamenlijk ruim € 50 miljoen beschikbaar voor de Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT). Het doel is innovatie bij het midden- en kleinbedrijf over regiogrenzen heen te stimuleren.

MIT-instrumenten

De MIT-regeling kent in 2015 vier instrumenten. Een ondernemer komt in aanmerking voor subsidie voor maximaal één instrument.

  • Kennisvouchers: kennis halen bij een kennisinstelling
  • Adviesprojecten: kennis halen bij een kennisinstelling of een onafhankelijk adviesbureau
  • Haalbaarheidsprojecten: in kaart brengen van technische en economische risico’s en mogelijkheden voor het voorgenomen innovatietraject
  • R&D-samenwerkingsprojecten: kennisdeling met onafhankelijke partners voor de vernieuwing van producten, productieprocessen of diensten

Aanvragen

De regeling gaat op 19 mei 2015 open en sluit op 1 september voor MIT regioloketten en op 15 september voor het landelijk eLoket bij RVO.nl. De regio wordt bepaald door de plek waar uw bedrijf – als penvoerder van de aanvraag – is gevestigd. Een tool leidt u aan de hand van een aantal vragen (stroomschema) naar het juiste loket in de regio. Als u niet terecht kan bij uw regio, dan kunt u alsnog aanmelden bij de landelijke MIT (vangnet) bij het eLoket op RVO.nl.

Aanvragen MIT-regeling.

Lees meer over indienen via eLoket

Het kabinet en de regio’s stellen in 2015 voor het eerst gezamenlijk ruim € 50 miljoen beschikbaar voor de Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT). Het doel is innovatie bij het midden- en kleinbedrijf over regiogrenzen heen te stimuleren.

MIT-instrumenten

De MIT-regeling kent in 2015 vier instrumenten. Een ondernemer komt in aanmerking voor subsidie voor maximaal één instrument.

  • Kennisvouchers: kennis halen bij een kennisinstelling
  • Adviesprojecten: kennis halen bij een kennisinstelling of een onafhankelijk adviesbureau
  • Haalbaarheidsprojecten: in kaart brengen van technische en economische risico’s en mogelijkheden voor het voorgenomen innovatietraject
  • R&D-samenwerkingsprojecten: kennisdeling met onafhankelijke partners voor de vernieuwing van producten, productieprocessen of diensten

Aanvragen

De regeling gaat op 19 mei 2015 open en sluit op 1 september voor MIT regioloketten en op 15 september voor het landelijk eLoket bij RVO.nl. De regio wordt bepaald door de plek waar uw bedrijf – als penvoerder van de aanvraag – is gevestigd. Een tool leidt u aan de hand van een aantal vragen (stroomschema) naar het juiste loket in de regio. Als u niet terecht kan bij uw regio, dan kunt u alsnog aanmelden bij de landelijke MIT (vangnet) bij het eLoket op RVO.nl.

Aanvragen MIT-regeling.

Lees meer over indienen via eLoket