Nederland is een nieuwe waterbouwkundige onderzoeksfaciliteit rijker. Vandaag openden minister Schultz van Haegen (I&M) en minister Kamp (EZ) de nieuwe Deltagoot van Deltares in Delft. In de Deltagoot wordt op ware grootte onderzocht wat het effect is van extreme golven op dijken, duinen of golfbrekers.

Hoogste kunstmatige golven ter wereld
De Deltagoot heeft een lengte van 300 m, een breedte van 5 m en een diepte van 9,5 m. Het 10 m hoge golfschot kan elk golfpatroon dat op zee of rivieren voorkomt, simuleren: golven tot wel 5 meter hoog! Dit zijn de hoogste kunstmatige golven ter wereld.

Internationaal veel belangstelling
Nederland loopt voorop in de wereld als het gaat om watermanagement. Met deze nieuwe onderzoeksfaciliteit ontwikkelen we kennis waar tevens internationaal veel belangstelling voor is. De onderzoeksresultaten zullen bijdragen aan oplossingen voor complexe klimaatopgaven voor deltagebieden over de hele wereld.

Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu: “De Deltagoot laat zien dat we alles in huis hebben om de proeftuin van de wereld te zijn. We slaan twee vliegen in één klap. We lopen voorop met innovatieve oplossingen om watervraagstukken op te lossen. En de kennis die we opdoen, kunnen we weer aanbieden in andere landen.”

Neem deel aan de Waterinnovatieprijs 2015 en speel uw waterinnovatie in de kijker! Met de Waterinnovatieprijs beloont en stimuleert de Unie van Waterschappen vernieuwende oplossingen en baanbrekende initiatieven op het gebied van water. De waterschapstaken staan centraal: de zorg voor waterveiligheid, schoon en voldoende water.

Meedoen!
Geïnteresseerd? Meld uw project(en) dan nu aan. De inschrijving sluit op 2 oktober 2015. Op www.waterinnovatieprijs.nl vindt u meer informatie over de criteria en hoe u uw project(en) kunt inschrijven. Alle inzendingen worden met een korte omschrijving op de website gepubliceerd, waardoor uw innovatieve oplossing extra aandacht krijgt.

Klaar voor de toekomst
Naast de gebruikelijke categorieën Waterveiligheid, Schoon water en Voldoende water is er dit jaar een nieuwe categorie: Klaar voor de toekomst. Voor deze nieuwe categorie komen projecten of organisaties in aanmerking die een bijdrage leveren aan de toekomstbestendigheid van waterschaps(gerelateerde) organisaties, met speciale aandacht voor diversiteit, jong talent, mobiliteit en toekomstgerichte HRM. Waterschappen kunnen daarnaast een succesvol waterbergingsproject inzenden voor de Jaar van de Ruimte-prijsvraag. Klik hier voor meer informatie.

Intensief begeleidingstraject ter waarde van 15.000 euro
De winnaars in de 4 categorieën ontvangen naast een glaskunstwerk ook een intensief begeleidingstraject ter waarde van 15.000 euro. Een traject op maat waarbij een passende innovatiemakelaar de winnaar ondersteunt bij de verdere realisatie of marktintroductie van de innovatie, aangeboden door de Unie van Waterschappen, de Topsector Water en het Valorisatieprogramma Deltatechnologie & Water.

Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) Kansenscan 2015

Het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) wil zoveel mogelijk gebruik maken van nieuwe kennis en innovaties, met als doel de projecten sneller, beter en goedkoper te realiseren. Een van de hulpmiddelen die het HWBP hierbij inzet is de zogenaamde ‘kansenscan’. Het doel hiervan is om kansrijke kennis en innovaties voor projecten/programma vroegtijdig in beeld hebben en benutten.

Het HWBP vraagt u om potentiële innovaties en nieuwe kennis voor het HWBP aan te leveren. Welke vernieuwende techniek, product, aanpak, etc. kan bijdragen om het HWBP slimmer, sneller en doelmatiger uit te voeren dan met de traditionele aanpak van dijkversterkingsprojecten? Ter inspiratie heeft het HWBP  een inventarisatie gedaan van vraagstukken die in verschillende HWBP-projecten spelen en die wel een slimme oplossing kunnen gebruiken. De resultaten van eerder uitgevoerde kansenscans zijn ook in te zien.

In het intakeformulier (link) kunt u de benodigde informatie over de innovatie invullen. Hierin staat ook een uitgebreidere toelichting op de kansenscan. Het intake formulier dient uiterlijk op 11 september  2015 gezonden worden naarinnovatie@hoogwaterbescherming.nl. Voor meer informatie kunt u bij dit mailadres terecht.

Uw bijdrage wordt in oktober beoordeeld op kansrijkheid, d.w.z. de meerwaarde en risico’s van het toepassen van deze nieuwe kennis en innovaties voor het programma. De conclusies worden in november gedeeld met de indieners en in december aangeboden aan de keringbeheerders als bijlage bij het concept Hoogwaterbeschermingsprogramma 2017-2022. Waar mogelijk worden concrete vervolgstappen benoemd om kennis en innovaties te kunnen benutten in projecten of voor het programma als geheel.

Innovaties die in eerdere jaren zijn ingediend worden graag weer meegenomen. Als er geen ontwikkelingen hebben plaatsgevonden, dan neemt het HWBP de oude beoordeling over. Als er wel ontwikkelingen hebben plaatsgevonden, dan kunt u de eerdere bijdrage overnemen in het formulier en duidelijk per vraag aangeven welke informatie nieuw is. Als het HWBP geen reactie ontvangt, dan komt de innovatie niet terug in de Kansenscan 2015.

 

NB. Vanaf eind augustus kunt u uw idee ook indienen voor de jaarlijkse Waterinnovatieprijs van de Unie van Waterschappen: www.waterinnovatieprijs.nl

 

De Kansenscan 2015:  vraagstukken in het HWBP én slimme oplossingen daarvoor

Er zijn vraagstukken die in meerdere projecten in het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) spelen. Denk bijvoorbeeld aan de opgaven, zoals piping, waar projectoverstijgende verkenningen voor zijn gestart. Als je daar slimme oplossingen voor kan bedenken, dan zijn zowel de projecten zelf als het hele HWBP beter af. Daarom is het HWBP continu op zoek naar deze vraagstukken en in de jaarlijkse kansenscan kennis en innovatie nodigen ze iedereen vervolgens uit om hun slimme oplossingen in te dienen. Op die manier brengt het HWBP vraag en aanbod bij elkaar.

 

Gezocht1: HWBP vraagstukken die vragen om een slimme oplossing

Bij de start van het HWBP waren bepaalde gemeenschappelijke vraagstukken overduidelijk. Denk aan de opgaven piping en macrostabiliteit en de gebiedsgerichte vragen in het Waddenzeegebied en Centraal Holland. Ook vragen rondom een innovatieve marktbenadering of over het ontwerpen met nieuwe normering kwamen snel in beeld. Op verschillende manieren wordt hier nu in het HWBP samen aan gewerkt (POVs, opleidingen, vakdagen, factsheets, communities of practise etc.).

Ook nu komen er beheerders met vraagstukken waar ze wel een slimme oplossing voor kunnen gebruiken. Zo heeft Waterschap Peel en Maasvallei de vraagstukken kabels en leidingen, bomen op de dijk, glazen keringen en demontabele voorzieningen als vraagstukken aangedragen. Als er een innovatieve oplossing omtrent kabels en leidingen in waterkeringen gevonden kan worden, zou dat een aanzienlijke besparing in kosten kunnen opleveren voor WPM en vast ook bij veel andere beheerders. Een oplossing om bomen veilig te kunnen behouden op de dijk komt ongetwijfeld ook tegemoet aan de wensen in de omgeving van veel dijkversterkingsprojecten.

Wanneer vraagstukken in meer projecten spelen dan ligt het voor de hand om daar samen wat aan te doen. Laat het HWBP daarom weten welke vraagstukken bij u in de projecten (gaan) spelen. U kunt ze mailen aan: innovatie@hoogwaterbescherming.nl

 

Gezocht2: Slimme oplossingen voor vraagstukken in het HWBP

Er zijn verschillende manieren om in het HWBP te werken aan projectoverstijgende vraagstukken. Hebt u een innovatie of nieuwe kennis die bijdraagt aan het oplossen van de uitdagingen in het HWBP? Dien hem dan in voor de kansenscan.

In de kansenscan beoordelen we of de ingediende oplossingen kansrijk zijn en benoemt het HWBP concrete vervolgstappen om de kansen ook echt te benutten.

Vanaf het eind van de zomer zal de kansenscan 2015 starten. Hou de website en mail in de gaten als je hier input voor wil aanleveren. De resultaten van de vorige drie kansenscans staan op de HWBP-website: Innovatiekansen hoogwaterbeschermingsprogramma

Voor input of voor meer informatie kun je mailen naar: innovatie@hoogwaterbescherming.nl

Op woensdag 1 juli organiseert VPdelta een event op Flood Proof Holland. Flood Proof Holland is een unieke test- en demonstratiefaciliteit voor innovatieve tijdelijke overstromings- en preventiemaatregelen in Delft. U kunt hier state-of-the-art innovaties zien tijdens grootschalige overstromingssimulaties. Bij Flood Proof Holland werken Nederlandse ondernemers samen met publieke partijen, medewerkers en studenten van kennisinstituten (zoals TU Delft) om innovatieve en praktische oplossingen te vinden welke bescherming bieden tegen het stijgende water. De faciliteit wordt ook gebruikt voor het testen en demonstreren van andere water management gerelateerde innovaties. De afgelopen jaren hebben al vele nationale en internationale delegaties en media Flood Proof Holland bezocht.

Een grote delegatie van het IAHR congres in Den Haag zal ons op 1 juli bezoeken en wij nodigen u van harte uit om ook bij dit event te zijn.
Als u wenst deel te nemen verzoeken wij u om u via deze aanmelder te registreren. U ontvangt na registratie het programma en de routebeschrijving.

Wanneer: Woensdag 1 juli
Tijd: 14.15 – 16.00
Waar: Flood Proof Holland, Delft
Kosten: –

Van 20 t/m 23 januari vindt in Ahoy Rotterdam de tweejaarlijkse conferentie InfraTech 2015 plaats. Met 20.000 bezoekers en meer dan 500 stands is deze beurs voor startups een unieke mogelijkheid om zich te presenteren aan het veld. In de VPdelta stand (Water Paviljoen stand 4.408) kunt u kennis maken met diverse startups en hun innovatieve producten en oplossingen. Toegang tot de Infratech krijgt u door zich kosteloos te registreren op de event website. Wij hopen u allen te mogen begroeten volgende week!

Een van de winnaars van de Waterinnovatieprijs 2014, Fibercore Europe, organiseert tijdens de InfraTech 2015 driemaal per dag een show van hun innovatieve duurzame composietoplossing voor de ontwikkeling van onder andere sluisdeuren en bruggen. U kunt hier kennismaken met de voor- en nadelen van dragende constructies uit vezelversterkte kunststof (composiet) voor de civiele sector. Graag nodigen wij u uit om de show van Fibercore in hun eigen stand, 1.312 te bezoeken. Op donderdag 22 januari zal Ruben Geradts van VPdelta bij de middagshow van 14.00 uur aanwezig zijn om u te verwelkomen.