Jaarlijks krijgt Rijkswaterstaat rond de 60 potentiële innovaties aangeboden, door externe bedrijven en startups. Het realiseren van deze innovaties blijkt vaak ingewikkeld. Dat vertraagt, waardoor pioniers afhaken. Dit jaar besloot de afdeling Innovatie en Markt van Rijkswaterstaat er een andere methodiek op los te laten, de RWS Accelerator, samen met het LEF Future Center en Board of Innovation.

Het doel: de link leggen tussen een kansrijke innovatie en de productie en daarmee doorzettingskracht en versnelling realiseren. En met succes. 3 innovaties werden op de slotbijeenkomst op 29 november warm omarmd door markt, verschillende overheidspartijen en door Rijkswaterstaat zelf.

‘Dit traject was pionieren, zowel in de organisatie als in de samenwerking met de markt, stelt Marian Vrolijk, hoofd van de afdeling Innovatie en Markt. ‘Tijdens de RWS Accelerator koppelen we intrapreneurs aan kansrijke ideeën uit de markt. De intrapreneurs, interne medewerkers van Rijkswaterstaat, maken deel uit van de teams. Hiermee creëren we een nieuw soort samenwerking waarin alle partijen uitgedaagd worden het beste uit zichzelf en elkaar te halen en elkaar beter te begrijpen. Zodoende leren partijen van elkaar en sluiten vraag en aanbod beter op elkaar aan. Hierin schuilt het belang van de RWS Accelerator. Het zou niet bij deze Accelerator moeten blijven, want innovatie vergt een continue focus. Innovatie is een mindset en voor Rijkswaterstaat een must.’ 5 bedrijven werden uitgenodigd om hun innovatie te pitchen tijdens een bootcampsessie in juli 2016. 3 hiervan werden geselecteerd om door te gaan.

Innovaties

De 3 innovaties die verder het proces ingingen met Rijkswaterstaat waren:

  • FiberCore: vezel versterkte composiet voor bijvoorbeeld bruggen en sluizen.
  • BetonBallon: een unieke methode om tunnels, huizen en gebouwen met organische vormen te bouwen, door het gebruik van een ballon.
  • BOVON tunnelgraafmethode: een nieuwe manier om tunnels te graven, bijvoorbeeld in slappe grond of in stedelijk gebied, met een vierkante boor.

Alle 3 de bedrijven zijn unaniem enthousiast over het totale traject. ‘Een groot inspirerend avontuur’. Het opende voor alle 3 deuren. ‘De interactie, openheid en de gezamenlijke inspanning geeft energie tot kennisdeling en de noodzakelijke versnelling’, zegt Bas Uyland van BetonBallon. ‘Dat Rijkswaterstaat dít doet, dát is pas innovatie!’ vindt Ed Hoogstad van FiberCore.

Pitches

Een eyeopener voor Ed Hoogstad en Harald de Graaf van FiberCore was dat er een mismatch was tussen vraag en aanbod. Het idee van FiberCore, het realiseren van nieuwe bruggen van vezel versterkte kunststof, bleek minder goed aan te sluiten op de uitdagingen die Rijkswaterstaat op dit moment kent. ‘We constateerden dat Rijkswaterstaat met name een technische uitdaging ziet in het versterken van bestaande objecten. Nederland kent veel bruggen die een (toekomstige) uitdaging kennen met betrekking tot de draagkracht en de verkeersklasse die gebruik maakt van het object. De focus van Rijkswaterstaat ligt voor ons daarom meer op de renovatie van bestaande bruggen. Een verandering van aanpak dus. Wij kunnen onze toepassing nu beter laten aansluiten bij de vraag. Onze pitch nu, is een totaal andere dan 3 maanden geleden.’

En de pitch van FiberCore viel in goede aarde, net als de pitches van de bedrijven BOVON en BetonBallon. De zaal gevuld met circa 90 mensen uit bedrijfsleven, gemeenten, provincies en Rijkswaterstaat luisterde aandachtig en stelde kritische vragen aan de 3 deelnemers. Gesprekken voor mogelijke proefprojecten om de innovatie verder te helpen, daar hoopten ze alle 3 op. En die hoop kwam uit. Onder meer vanuit de gemeente Apeldoorn kwam de steun voor een proefproject.

De eerste RWS Accelerator bijeenkomst lijkt dan ook zeker niet de laatste. Bert van Lammeren van BOVON ziet mogelijkheden in de toekomst. ‘Terugkijkend denk ik, pak de goede zaken uit dit proces, leer van de zaken die stroever liepen en je hebt zonder meer een succesformule voor de toekomst.

 

Op 27 mei vindt de Dutch Construction Hackathon plaats, een onderdeel van het grootste startup evenement in Europa: StartupFest Europe.

Op zes verschillende locaties in Nederland gaan startups aan de slag om vraagstukken, challenges, op te lossen met als uitdaging om samen te komen tot smart solutions voor de opdrachtgevers.

Een van deze challenges vindt plaats bij onze proeftuin Flood Proof Holland. Wij nodigen u van harte uit om vrijdag 27 mei vanaf 13.30u de resultaten van de challenge te komen bekijken. Wellicht zijn er oplossingen bij waar ook uw organisatie van kan profiteren.

In Nederland liggen vele  soorten kades, met elk hun eigen omgevingskarakteristieken, waaronder complexe verstedelijking en infrastructuur die in verhouding laag liggen. Ten tijde van crisissituaties kan dit leiden tot een overstroming van de kades. Hierdoor zijn de omliggende winkels, woningen, etc. kwetsbaar voor waterschade. Wat deze locaties uniek maakt is dat de kades druk gebruikt worden voor parkeerplekken, fietsenstallingen, straatverlichting en groenvoorziening. Ten tijde van een overstroming is er geen tijd om objecten zoals auto’s of fietsen te verplaatsen. Er moet dus voor deze smalle kades een oplossing bedacht worden om het water tegen te houden en waarbij er nog wel verkeer over de kades kan.
Hoe lossen we dit op? VPdelta organiseert daarom deze challenge die innovatieve startups helpt om aansluiting te vinden bij de opgaven van de lokale waterbeheerders.

Op 27 mei verzamelen de deelnemende startups om 09.00u op de proeftuin Flood Proof Holland in Delft. De voorzitter van VPdelta en tevens dijkgraaf van Delfland, Michiel van Haersma Buma, trapt de challenge af.
De deelnemers hebben tot de 13:30 de tijd om hun waterkering op te zetten. In de testbassins zal een stoep en een muur gesimuleerd worden. Deelnemers dienen met deze factoren rekening te houden bij het opzetten van hun waterkering.

Vanaf 13.30u zullen de sluizen open gaan en alle gebouwde waterkering getest worden.

Wij horen graag of u of uw collega(s) deze innovatieve middag aanwezig kunt zijn om de resultaten van de challenge te bekijken en testen.

Voor registratie kunt u een email sturen naar Friso Vos de Wael (f.a.r.o.vosdewael@tudelft.nl.

Donderdag 28 januari organiseert de TU Delft het DIMI Congres Deltas & Ports of the Future; towards new synergy of Delta Technology, Spatial Design and Governances. Een event met diner, met honderden relevante bezoekers uit het veld, zoals Rijkswaterstaat,  waterschappen, ingenieursbureaus en wetenschappers. Centraal staat de discussie hoe slimme combinaties gemaakt kunnen worden met hoogwaterbescherming en andere maatschappelijke uitdagingen, waaronder stedelijke ontwikkeling. VPdelta is aanwezig voor het etaleren van concrete innovaties als SLAMdamTubeBarrierUrban GreenHKVIndymoHillBlockRecycled Park,WaveDroid.

Kortom, een niet te missen gelegenheid om te netwerken met zowel potentiele afnemers als potentiele businesspartners. Voor het volledige programma en (gratis) registratie klik je hier. Het congres vindt plaats in de aula van de TU Delft.

Enterprise Europe Network (EEN) organiseert voor de 4e keer het grote internationale matchmakingevenement tijdens de Aquatech Amsterdam. Doel van dit evenement is om Nederlandse waterbedrijven (water- en deltatechnologie) in contact te brengen met buitenlandse bedrijven om zo samenwerkingspartners te vinden.

Financieringsmogelijkheden watersector

Speciale focus ligt dit jaar bij de internationale financieringsmogelijkheden voor de watersector. Voorafgaand aan de AquaMatch krijgt u tijdens de ‘Water Funding Opportunities’-ontbijtsessie praktische en gerichte informatie over het Europese onderzoek en innovatieprogramma’s Horizon 2020, Eurostars en LIFE.

Meer informatie en mogelijkheid tot aanmelden zijn te vinden op de website van de Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO) en in de AquaMatch brochure 2015 NL

Neem deel aan de Waterinnovatieprijs 2015 en speel uw waterinnovatie in de kijker! Met de Waterinnovatieprijs beloont en stimuleert de Unie van Waterschappen vernieuwende oplossingen en baanbrekende initiatieven op het gebied van water. De waterschapstaken staan centraal: de zorg voor waterveiligheid, schoon en voldoende water.

Meedoen!
Geïnteresseerd? Meld uw project(en) dan nu aan. De inschrijving sluit op 2 oktober 2015. Op www.waterinnovatieprijs.nl vindt u meer informatie over de criteria en hoe u uw project(en) kunt inschrijven. Alle inzendingen worden met een korte omschrijving op de website gepubliceerd, waardoor uw innovatieve oplossing extra aandacht krijgt.

Klaar voor de toekomst
Naast de gebruikelijke categorieën Waterveiligheid, Schoon water en Voldoende water is er dit jaar een nieuwe categorie: Klaar voor de toekomst. Voor deze nieuwe categorie komen projecten of organisaties in aanmerking die een bijdrage leveren aan de toekomstbestendigheid van waterschaps(gerelateerde) organisaties, met speciale aandacht voor diversiteit, jong talent, mobiliteit en toekomstgerichte HRM. Waterschappen kunnen daarnaast een succesvol waterbergingsproject inzenden voor de Jaar van de Ruimte-prijsvraag. Klik hier voor meer informatie.

Intensief begeleidingstraject ter waarde van 15.000 euro
De winnaars in de 4 categorieën ontvangen naast een glaskunstwerk ook een intensief begeleidingstraject ter waarde van 15.000 euro. Een traject op maat waarbij een passende innovatiemakelaar de winnaar ondersteunt bij de verdere realisatie of marktintroductie van de innovatie, aangeboden door de Unie van Waterschappen, de Topsector Water en het Valorisatieprogramma Deltatechnologie & Water.

Op woensdag 1 juli organiseert VPdelta een event op Flood Proof Holland. Flood Proof Holland is een unieke test- en demonstratiefaciliteit voor innovatieve tijdelijke overstromings- en preventiemaatregelen in Delft. U kunt hier state-of-the-art innovaties zien tijdens grootschalige overstromingssimulaties. Bij Flood Proof Holland werken Nederlandse ondernemers samen met publieke partijen, medewerkers en studenten van kennisinstituten (zoals TU Delft) om innovatieve en praktische oplossingen te vinden welke bescherming bieden tegen het stijgende water. De faciliteit wordt ook gebruikt voor het testen en demonstreren van andere water management gerelateerde innovaties. De afgelopen jaren hebben al vele nationale en internationale delegaties en media Flood Proof Holland bezocht.

Een grote delegatie van het IAHR congres in Den Haag zal ons op 1 juli bezoeken en wij nodigen u van harte uit om ook bij dit event te zijn.
Als u wenst deel te nemen verzoeken wij u om u via deze aanmelder te registreren. U ontvangt na registratie het programma en de routebeschrijving.

Wanneer: Woensdag 1 juli
Tijd: 14.15 – 16.00
Waar: Flood Proof Holland, Delft
Kosten: –

de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) organiseert in de middag van 3 juli een voorlichtingsbijeenkomst over de MKB-innovatiestimulering Topsectoren (MIT).

De bijeenkomst is gericht op (samenwerkende) mkb-ondernemers en intermediairs die overwegen een aanvraag in te dienen voor deze MIT-R&D-tender. U krijgt informatie hoe de procedure van de regeling (tender) precies werkt, wat er van belang is om uw aanvraag goed in te dienen en hoe u uw kansen op een succesvolle aanvraag kunt vergroten.
Daarnaast komen octrooitechnische zaken, de ondersteuning van de Kamer van Koophandel en de rol van de povincies aan bod. De regio’s waar eveneens een MIT-R&D tender openstaat, zullen ook aanwezig zijn.

Het concept programma zier er als volgt uit:

14.00-14.30 Inloop en ontvangst

14:30-14.45 Welkom en opening door Luuk Klomp (dagvoorzitter)
(plv directeur Innovatie en Kennis van het ministerie van Economische Zaken)

14.45-15.15 Informatie MIT R&D tender door Marcus Seume (procescoördinator Rijksdienst voor ondernemend Nederland)

15.15-15:45 The story of succes (Ondernemers aan het woord)

15.45-16.00 Afsluiting plenair gedeelte

16.00-17.30 Informatiemarkt & Netwerkcafé

  • KvK
  • Octrooicentrum
  • Regio’s
  • Beheerprojecten
  • RVO (landelijk vangnet)
  • Topsectoren

Aanmelden en meer informatie via de site van de RVO

Van 20 t/m 23 januari vindt in Ahoy Rotterdam de tweejaarlijkse conferentie InfraTech 2015 plaats. Met 20.000 bezoekers en meer dan 500 stands is deze beurs voor startups een unieke mogelijkheid om zich te presenteren aan het veld. In de VPdelta stand (Water Paviljoen stand 4.408) kunt u kennis maken met diverse startups en hun innovatieve producten en oplossingen. Toegang tot de Infratech krijgt u door zich kosteloos te registreren op de event website. Wij hopen u allen te mogen begroeten volgende week!

Een van de winnaars van de Waterinnovatieprijs 2014, Fibercore Europe, organiseert tijdens de InfraTech 2015 driemaal per dag een show van hun innovatieve duurzame composietoplossing voor de ontwikkeling van onder andere sluisdeuren en bruggen. U kunt hier kennismaken met de voor- en nadelen van dragende constructies uit vezelversterkte kunststof (composiet) voor de civiele sector. Graag nodigen wij u uit om de show van Fibercore in hun eigen stand, 1.312 te bezoeken. Op donderdag 22 januari zal Ruben Geradts van VPdelta bij de middagshow van 14.00 uur aanwezig zijn om u te verwelkomen.