Bij een zeespiegelstijging van 5 meter kan Nederland blijven bestaan: Achter de schermen van het onderzoek met Alex Hekman

Geplaatst op:

Een uniek onderzoek

Het zeewater en het waterpeil in de rivieren stijgt door klimaatveranderingHierdoor rijst de vraag: kunnen we in de toekomst nog wel veilig in Nederland wonen? Daarnaast komt via de riviermondingen en het grondwater steeds meer zout ons land binnen. Dit is een probleem voor de landbouw, de natuur en ons drinkwater.

Onlangs publiceerde de overheid een onderzoek naar alle grote maatregelen waarmee Nederland zelfs bij een zeespiegelstijging van vijf meter kan blijven bestaan. Alex Hekman, business director water bij Sweco en vertegenwoordiger van de ingenieursbureaus in de Topsector Water & Maritiem, vertelt hoe dit unieke, sectorbrede onderzoek tot stand kwam.

Lees hier verder.