Projectanimaties online

Geplaatst op:

Van een aantal PPS projecten zijn animaties gemaakt. Deze zijn hier te vinden.

 1. ASSIST: Advanced SubSurface Irrigation System using Hydrorock (WEnR30)
 2. BlueCan: Helder water voor het klimaat (DEL127)
 3. BoVer: Bodemverdichting Verdiept (WEnR28)
 4. Dutch Coastline Challenge (DEL134)
 5. GEOLIB: betrouwbare geotechnische bouwstenen voor het met Python automatiseren van ontwerp- en beoordelingsprocessen. (DEL119)
 6. Groene cirkels (WEnR13)
 7. HIVIBE: Dynamisch gedrag van hoge gebouwen in Deltasteden fase2 (TU06)
 8. HYDROLIB – gedeelde softwarebibliotheek voor een geautomatiseerde workflow van hydrologische en hydrodynamische modellering (DEL128)
 9. Klei-BGD: Toepasbaarheid en voorspelbaarheid lokaal gewonnen klei voor dijken (DEL122)
 10. Klimaatwerk in uitvoering – Duurzaam Grond-, Weg- en Waterbouw (BC01-BC06)
 11. MUSA – Praktische formuleringen voor gedrag van zandslibmengsels (MUd-SAnd) in gecombineerde stroom- en golfomstandigheden (DEL112)
 12. PRISMA 3 – Programma Innovatief Sediment Management voor Havens (DEL162)
 13. PRO-COAST: Probabilistic assessment of large-scale sandy interventions in the coastal zone. (TU01)
 14. SOP: Schroefstraalbelasting onderzoeksprogramma (DEL130)
 15. Wetlands als voorzuivering voor milde ontzilting (HZU01)
 16. Zon op Water: IMPact op waterkwaliteit en biodiversiteit (DEL141)