Nieuw project gestart: StratiFEst-ival

Geplaatst op:

Rond de wereld zijn er estuaria afgesloten van de zee als bescherming tegen overstromingen. Echter,
veel deze systemen kennen problemen met de waterkwaliteit en ecologie. Dit betreft bijvoorbeeld
zuurstofloosheid en sterke vermindering van het bodemleven. Deze problemen hangen sterk samen
met de aanwezigheid van (temperatuur‐)stratificatie, die het sterkst is in de zomer. Maar bovenop de
seizoensvariatie, treden vermoedelijk ook wind‐gedreven ruimtelijke spronglaaghoogtevariaties op
kortere tijdschaal op die invloed hebben op de ecologie. Een aanwijzing hiervoor is een recent event van
plotselinge vissterfte in het Veerse Meer tijdens een wind‐event. Dit roept de vraag op hoe de
ruimtelijke variatie van stratificatie, circulatie en spronglaaghoogte in afgesloten vroegere estuaria
afhangt van de wind, en wat voor rol dit speelt bij het transport van zuurstofloos water uit de diepere
naar de minder diepe delen. In het project StratiFEst‐ival onderzoeken we deze vraag door middel van
metingen in het Veerse Meer en Grevelingenmeer. Verder beschrijven we deze relatie in een
parametrisatie, onderzoeken we de verandering in het optreden van dit fenomeen onder invloed van
klimaatverandering en duiden we de betekenis van dit fenomeen voor de ecologie. Echter, de huidige
wijze van meten van stratificatie in Nederlandse watersystem is niet afdoende om de genoemde vragen
te beantwoorden. Daarom ontwikkelen en gebruiken we in StratiFEst‐ival ook innovatieve methoden
om de ruimtelijke variatie in stratificatie en spronglaaghoogte te meten. Dit alles doen we met een sterk
consortium bestaande uit de TU Delft, Deltares, Sweco, Nortek en Rijkswaterstaat.

Bekijk het project