Nieuw project gestart: Coral reef RESToration to reduce island flooding (CREST)

Geplaatst op:

Gezonde koraalriffen beschermen kwetsbare laaggelegen koraaleilanden tegen golven die overstromingen veroorzaken. Op laaggelegen eilanden met aangetaste riffen is koraalherstel een mogelijke maatregel om de effecten van zeespiegelstijging te beperken. Hierbij wordt aangenomen dat koraalherstel de risico op overstroming substantieel vermindert. De werkelijke effectiviteit van koraalherstel op overstromingsreductie is echter nog niet bewezen met experimenteel onderzoek in het veld of op een gepaste schaal in het laboratorium. In dit project willen wij het effect van koraalherstel op overstroming op een laaggelegen eiland onderzoeken aan de hand van grootschalige laboratoriumexperimenten. Deze unieke kennis zullen wij gebruiken om ons inzicht te vergroten in het ontwerpen van effectief koraalherstel ten behoeve van kustbescherming

Bekijk het project