Call gelanceerd: onderzoek naar integrale aanpak voor verbinding tussen stad en land

Geplaatst op:

Momenteel ontbreekt er in Nederland een integrale aanpak waarmee ruimtelijke oplossingen voor het biofysisch systeem kunnen worden aangepakt. Als onderdeel van het Kennis- en innovatieconvenant (KIC) 2020-2023, richt de missiegedreven call ‘Stad en land in samenhang’ zich erop om met nieuwe kennis en oplossingen een bijdrage te leveren aan deze integrale aanpak.

Voor deze call wordt er ingezet op interdisciplinair onderzoek waarbij samenwerking wordt gezocht tussen verschillende disciplines met relevante kennisinstellingen (inclusief hogescholen), publieke en private partners, en midden- en kleinbedrijf.

Lees verder