Nieuw project gestart: Klimaatadaptatie van kustwaterbouwkundige constructies (Climate adaptation of coastal structures)

Geplaatst op:

Klimaatverandering veroorzaakt zeespiegelstijging en zeespiegelstijging veroorzaakt dat de golfbelasting op veel kustwaterbouwkundige constructies zoals havendammen en dijken toeneemt. De mate van zeespiegelstijging is zeer onzeker, en daarom is het niet verstandig om bij de bouw van waterbouwkundige constructies een vaste zeespiegelstijging mee te nemen in het ontwerp omdat de zeespiegelstijging tijdens de levensduur van de constructie mee of tegen kan vallen. Daarom is het beter om een ontwerp te maken waarbij eventuele toekomstige aanpassingen meegenomen worden, die in de toekomst al dan niet ge├»mplementeerd worden afhankelijk van de daadwerkelijke zeespiegelstijging. Dat heet klimaatadaptief ontwerpen. Een economisch aantrekkelijke aanpassing van kustwaterbouwkundige constructies om de gevolgen van zeespiegelstijging op te vangen is om de vooroever te verhogen zonder dat de constructie zelf aangepast hoeft te worden. Het verhogen van de vooroever zorgt dat golven breken op de vooroever en dat minder golfenergie de constructie bereikt. Echter, om bij klimaatadaptief ontwerpen de toekomstige aanpassing via een verhoogde vooroever (bijv. via een onderwater zandsuppletie) effici├źnt te kunnen inzetten, is meer kennis noodzakelijk over de golfvoortplanting over deze vooroevers en de gevolgen daarvan op de hoeveelheid golfoverslag over de waterbouwkundige constructies tijdens extreme stormen. In het voorliggende project worden, via innovatief laboratoriumonderzoek in golffaciliteiten en state-of-the-art numerieke modellering, kennis en methodieken ontwikkeld om de effectiviteit van ondiepe vooroevers voor havendammen beter in te kunnen schatten. Met de resultaten wordt het daadwerkelijk klimaatadaptief ontwerpen door middel van het verhogen van de vooroever een realistischere mogelijkheid omdat de effectiviteit beter kan worden bepaald. Dit alles gebeurt in een consortium waarbij kennisinstellingen en de private markt samenwerken om tot waardvolle wetenschappelijke inzichten te komen die door de private markt en hun klanten ingezet kunnen gaan worden.

Bekijk het project