Nieuw project gestart: Zwerfafval transport en flash floods: veldonderzoek met Impact Barriers in Guatemala

Geplaatst op:

Jaarlijks belandt zo’n 12.7 miljoen ton plastic afval in onze oceaan. Veel van dit afval wordt aangevoerd via rivieren in Centraal Amerika en Zuid-Oost Azie. Veel landen in deze regio’s hebben geen geld om te investeren in een betere infrastructuur voor afval management. Daardoor gooien mensen het afval vaak simpelweg in de rivier. De andere oorzaak van de grote bijdrage aan het wereldwijde transport zijn flashfloods. Door hevige regenval stijgt de rivier snel en is de stroomsnelheid hoog. Zwerfafval dat langs en in de rivier ligt wordt meegenomen. Een algemene open vraag is hoe veel groter het transport tijdens een flashflood is: neemt de concentratie van zwerfafval toe in de aanloop naar een flash flood, waardoor het transport niet alleen door de hogere afvoer toeneemt? In dit TKI project wordt een aangepast ontwerp voor een ‘impact barrier’ toegepast in een kleinere en in een grotere rivier in Guatemala met als doel om zelfs tijdens de extreme omstandigheden van een flash flood afval uit de rivier te verwijderen. Een ‘impact barrier’ is een drijvend vertikaal opstaand geotextiel dat schuin over de rivier wordt geplaatst. Afval wordt hierdoor naar een oever geleid, waar het met een graafmachine uit het water wordt gehaald. Water kan onder de ‘impact barrier’ door stromen, zodat er lokaal geen overstroming ontstaat. Met beperkte middelen kan het plastic afval afgevangen, gesorteerd en gerecycled worden. Het vangen en sorteren zorgt daarnaast voor werkgelegenheid, waar mensen onder goede arbeidsvoorwaarden en gelijkwaardigheid een nieuwe toekomst kunnen bouwen en samen het milieu verbeteren. Door gedurende een half jaar te monitoren hoeveel zwerfafval wordt gevangen gaat dit TKI project kennis opleveren over de rivierafvoer en het transport van zwerfafval.

Bekijk het project