Nieuw project gestart: Verbinding tussen de ondergrondse infrastructuur en de grond

Geplaatst op:

De energietransitie in Nederland vereist een versnelling in de aanleg van leidingen en kabels om nieuwe energiedragers zoals waterstof, groen gas, groene elektriciteit en warmte naar de gebruikers te transporteren. De aanleg van de nieuwe kabels en leidingen neemt veel ruimte in beslag doordat er wordt uitgegaan van een slechte of een ontbrekende verbinding met de grond. Door gebrek aan kennis omtrent de verbinding tussen de grond en de kabel of leiding is er tegenwoordig veel ruimte nodig. Bij het beschikbaar komen van kennis omtrent de verbinding tussen de verschillende grondsoorten door proeven en modellen bestaat de mogelijkheid om de verbinding te verbeteren door toepassing van additieven of door aanpassing van de oppervlakken van de kabels en leidingen

Bekijk het project