Herijkte missies en scherpere keuzes missiegedreven innovatiebeleid

Geplaatst op:

Nederland staat voor grote maatschappelijke uitdagingen in een sterk veranderende geopolitieke situatie. Deze opgaven kunnen we alleen het hoofd bieden door samen te werken aan innovatieve oplossingen.

Denk aan de omslag naar een klimaatneutrale en circulaire economie, het vergroten van onze weerbaarheid in gezondheid en veiligheid, en de transitie in de landbouw en het landelijk gebied om er een paar te noemen.

Het kabinet gaat door met de samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheden via het zogenoemde missiegedreven innovatiebeleid. Dit doen we onder andere met publiek-private samenwerking in het missiegedreven innovatiebeleid. Het huidige Kennis- en Innovatieconvenant loopt af in december 2023. Daarom werken we richting een nieuw convenant voor de periode 2024-2027. De eerste stap is de herijking van de missies. Deze zijn op 26 mei 2023 vastgesteld in de Ministerraad.

Vijf centrale missies –

Meer lezen…..