Nieuw project gestart: PRISMA 3 – Programma Innovatief Sediment Management voor Havens

Geplaatst op:

In TKI PRISMA 3 wordt onderzoek gedaan naar innovatieve baggerstrategieën voor het beheer van het watersysteem van de Rotterdamse haven om zo de toegang tot en bevaarbaarheid van de haven op een duurzame manier in stand te kunnen houden met een reductie in CO2 uitstoot en reductie in kosten. Het doel is om stappen te zetten richting energieneutraal baggeren, circulariteit en duurzaam sedimentbeheer. Er worden verschillende onderwerpen onderzocht:

1. Gebruikmaken van de getij- en rivierdynamica voor het laatste deel van het transport van gebaggerd sediment naar zee
2. Pijpleidingtransport van sediment naar zee i.p.v. met baggerschepen
3. Hergebruik van sediment op grote schaal
4. Data-science van grote aantallen baggertrips om de inzet van baggerschepen efficiënter te maken

Met de volgende kennisontwikkeling:

• Dataset van een pilot sedimentstorting op de rivier;
• Toename in systeemkennis van de sediment- en waterbeweging in dit complexe gebied;
• Inzicht in waar het sediment heen stroomt dat gestort wordt op de rivier en of dit een interessante alternatieve stortstrategie zou vormen;
• Potentie van pijpleidingstransport als alternatief voor het varen van sediment naar zee;
• Inzicht in haalbare toepassingen voor nuttig hergebruik van sediment op grote schaal;
• Data-science tool van baggertrips gelinkt aan klimatologische omstandigheden en bathymetrie eigenschappen.

Bekijk het project