Nieuw project gestart: IQuiSP – Verbeteren kwaliteitsbeoordeling in de grond gevormde palen

Geplaatst op:

De kwaliteit van in de grond gevormde palen moet na uitvoering van de werkzaamheden worden gecontroleerd. De huidige controlemethode (akoestisch doormeten) geeft vaak aanleiding tot discussie. Het idee is dat dit wordt veroorzaakt door de invloed van de grond rondom de paal, die signalen geeft die slecht onderscheidbaar zijn van de invloed van de paal zelf. De vraag is hoe deze twee invloeden praktisch kunnen worden gescheiden

Het voorgestelde onderzoek tracht deze vraag via twee aanpakken te beantwoorden:
• door een veldproef en een aansluitende theoretische studie na te gaan wat de betrouwbaarheid van de methode is en of het mogelijk is de twee invloeden te kwantificeren
• door de toepassing van een extra verloren opnemer in een beperkt aantal palen te plaatsen te evalueren en hoe dit praktisch in de bouwstroom kan worden opgenomen

De resultaten zullen worden gepubliceerd in rapporten en publicaties. De onderliggende data en de software die door Deltares wordt gebruikt is publiek toegankelijk, maar er wordt geen algemeen toepasbare software binnen dit project gemaakt.

Bekijk het project