Nieuw project gestart: D-HYDRO WQ

Geplaatst op:

Voor overheden, adviesbureaus en kennisinstituten zijn data en hydrologische, hydrodynamische en waterkwaliteit modellen essentieel bij hun werk aan watervraagstukken.

In de afgelopen jaren is door Deltares samen met publieke en private partners hard gewerkt aan de ontwikkeling aan D-HYDRO, de nieuwe (open source) hydrodynamische simulatiesoftware als opvolger van het veel gebruikte, maar verouderde SOBEK. De werkzaamheden hebben zich tot dusver beperkt tot de hydrologie en hydrodynamica. Waterkwaliteit is tot dusver geen onderdeel geweest van de D-HYDRO 1D2D ontwikkelingen. Dit in tegenstelling tot SOBEK, waar waterkwaliteit wel onderdeel is van de software. Voor een brede toepassing van D-HYDRO 1D2D onder alle type gebruikers is het noodzakelijk om waterkwaliteit onder D-HYDRO 1D2D te brengen.

Deltares neemt daarom in dit project samen adviesbureaus en waterschappen het voortouw door waterkwaliteit modellering met D-HYDRO 1D2D mogelijk te maken.

Geplande acties

Binnen het project worden de werkzaamheden uitgevoerd:
1. Technische koppeling maken tussen de uitvoer van de hydrodynamische rekenkern (D-Flow FM) en waterkwaliteit voor zowel 1D als 1D2D schematisaties.
2. Het maken van een basis GUI binnen de D-HYDRO suite ten behoeve van waterkwaliteitsmodellering.
3. Pilots waarin de ontwikkelde rekenkern en software in de praktijk getoetst worden.

Bekijk het project