Nieuw project gestart: Vegetation Integration for Coastal Adaption and Risk Reduction (VINCARR)

Geplaatst op:

Tegenwoordig winnen Nature-based Solutions (NbS) zoals stranden, mangroven en moerassen aan populariteit om klimaat- en ramprisico’s te beperken. De recente IPCC-rapporten benadrukken het verband tussen de gezondheid van ecosystemen en klimaatverandering. Het beschermen en herstellen van wereldwijde ecosystemen is van essentieel belang om klimaatverandering tegen te gaan maar ook om de impact van klimaatverandering te mitigeren. Nederland heeft in het westen van het land al jaren een kustverdediging die grotendeels is gebaseerd op de natuurlijke stranden en duinen. Echter, voor andere ecosystemen, zoals mangroven en moerassen, beschikken we minder kennis hoe we die landschappen beter kunnen inzetten voor onze waterveiligheid. Om wereldwijd beter inzicht te krijgen in de rol van nature-based engineering in klimaatadaptatie en extremen langs (begroeide) kustlijnen, worden de volgende zaken onderzocht:
(1) patronen van kusterosie en overstromingen in relatie tot de aanwezigheid van ecosystemen en menselijke bewoning;
(2) oplossingsruimte voor natuurlijke of hybride interventies onder het huidige en toekomstige klimaat;
(3) validatie van modellen naar de effectiviteit van nature-based engineering met lokale studies en gegevens;
(4) vertaling van de bevindingen naar kansen voor natuurlijke kustverdediging over de hele wereld en aanbevelingen voor verdere acties om implementatie en opschaling te versnellen.

Bekijk het project