Nieuw project gestart: Pilot flexibele kribben – vergelijking met een traditionele krib

Geplaatst op:

Het Nederlandse rivierengebied krijgt een steeds natuurlijker aanzicht door grootschalige maatregelen zoals voor Ruimte voor de Rivier, Natura2000 en Kaderrichtlijn Water (KRW). Tegelijkertijd staat het rivierengebied onder druk. Klimaatverandering leidt tot grotere risico’s op overstroming tijdens een hoogwater, terwijl de rivieren ook tijdens laagwater zo lang mogelijk optimale bevaarbaarheid moeten garanderen. Daarbij komt dat de budgetten voor beheer en onderhoud krap zijn en dat de maatschappij vraagt om steeds meer in te spelen op actuele en lokale ontwikkelingen in de regio. Om tot innovatieve oplossingen te komen voor de knelpunten in het rivierengebied zijn leerteams opgezet met daarin Rijkswaterstaat, een aannemer en een kennisinstelling. De leerteams zoeken naar nieuwe mogelijkheden en slimme samenwerkingen met als doel te komen tot een betaalbaar, betrouwbaar en duurzaam beheer en onderhoud van het riviersysteem.
Een nieuwe mogelijkheid is een flexibele krib. Een flexibele krib is een constructie dwars op de rivier, die onder meer de stroming naar de vaargeul geleid, net als een traditionele krib. Een traditionele krib bestaat uit meerdere lagen. Bij onderhoud moeten deze lagen worden verwijderd en terug geplaatst, waardoor de kosten hoog zijn. Een flexibele krib is opgebouwd uit zeshoekige Xstream-elementen die los worden gestort op de rivierbodem. Wanneer onderhoud nodig is, kunnen eenvoudig elementen worden bijgestort. In een eerste fase van de pilot flexibele krib zijn drie flexibele kribben gerealiseerd . Zij zijn stabiel gebleven, maar een volledige evaluatie ten opzichte een traditionele krib was niet mogelijk. In fase 2 wordt één flexibele krib verlengd, zodat beoordeeld kan worden in hoeverre een flexibele krib de verschillende functies van een krib vervult in vergelijking met omliggende traditionele kribben.

Bekijk het project