Nieuw project gestart: ZEEMOS – Combinatie ZEEwierenteelt – hangcultuurMOSselen

Geplaatst op:

Teelt van mosselen vindt al jaren plaats in de Zuidwestelijke Delta en Waddenzee. Een deel van die mosselteelt vindt met drijvende constructies (hangcultuur) plaats op specifieke locaties in de Deltawateren (Oosterschelde, Grevelingen en Veerse Meer). Zeewierbedrijven zijn op zoek naar ruimte om het kweekareaal uit te breiden. Eerdere recente studies hebben uitgewezen dat er met name mogelijkheden liggen in het medegebruik met mosselhangcultuur.
Locaties voor mosselhangcultuur worden niet volledig vol gehangen met mosselen vanwege gelimiteerde beschikbaarheid van voedsel. In de ruimte die ‘over’ is, kan met gebruikmaking van vaak de dezelfde infrastructuur, zeewierteelt plaatsvinden. De vraag is in hoeverre zeewier- en mosselteelt elkaar positief en/of negatief beïnvloeden en op welke wijze.
In dit project wordt daarom op 3 locaties in Noordzee, Oosterschelde en Veerse Meer getest hoe het gezamenlijk kweken van zeewier en mosselen uitpakt en in hoeverre deze uitkomsten per locatie (watersysteem) verschillen. In dit driejarige project worden in het eerste jaar de productielocaties gekarakteriseerd in termen als voedselaanbod, stroming en waterkwaliteit. Met sensoren en meetcampagnes wordt de ruimtelijke (in 3 dimensies) en temporele variabiliteit op de kweeklocaties in kaart gebracht. In de volgende jaren wordt vervolgens met manipulatieve experimenten de interactie tussen mossel en zeewier onderzocht.
Met de resultaten van dit project kunnen daarnaast lessen geleerd worden voor toekomstige Aquacultuur functiecombinaties rond windmolenparken op de Noordzee.

Bekijk het project