Nieuw project gestart: Wetlands als voorzuivering voor milde ontzilting

Geplaatst op:

Dow Benelux b.v. in Zeeuws-Vlaanderen is voor een deel van de zoetwatervoorziening afhankelijk van Biesboschwater dat via een pijpleiding van 120 km wordt aangevoerd door Evides Industriewater. De landbouw in dezelfde omgeving heeft geen enkele externe waterbron tot haar beschikking, waardoor zij kwetsbaar is voor perioden van droogte, die naar verwachting in de toekomst steeds vaker zullen voorkomen als gevolg van klimaatverandering. In de omgeving van Dow zijn alternatieve waterbronnen beschikbaar, zoals (brak) oppervlaktewater en communaal en industrieel effluent, die echter niet voldoen aan de gewenste waterkwaliteit. Voor de verwijdering van restnutriƫnten, microverontreinigingen en zout wordt een combinatie van wetlands met milde ontzilting voorgesteld en op pilot-schaal op locatie getest om de waterkwaliteit op te werken, zodat het voor landbouw en industrie geschikt is. Op deze manier komt water beschikbaar voor landbouw en industrie en wordt het verbruik van (schaars) zoet water vanuit de Biesbosch beperkt of zelfs vermeden.

Bekijk het project