Nieuw project gestart: Watersysteemanalyses met D-HYDRO

Geplaatst op:

Voor het regionale waterbeheer moeten er nog specifieke functionaliteiten en componenten geboden en ontsloten worden binnen de D-HYDRO Suite om integrale gebiedsstudies mogelijk te maken. In dit project nemen adviesbureaus en waterschappen het voortouw om de benodigde innovatieve modeltechnieken binnen de DHYDRO Suite ook toepasbaar te maken voor het regionale waterbeheer. Binnen dit project worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

– Het uitbreiden van de ruimtelijk gedistribueerde neerslagafvoer concepten in of gekoppeld aan D-HYDRO.
– Het toevoegen van nog ontbrekende 1D functionaliteiten binnen het hydrodynamische rekenhart van D-Flow FM voor toepassingen binnen het regionale waterbeheer.
– Het automatische genereren van modellen uit basisdata inclusief data validatie. Hierbij wordt aangesloten op de methoden en (hydrologische) data model standaarden zoals DAMO / HYDAMO, en ontwikkelingen bij het Nationaal Hydrologische Instrumentarium (NHI).
– Het uitbreiden van de analysemogelijkheden met D-HYDRO.
– Deze rekenkern functies en interfacing scripts worden via de grafische user-interface (GUI) van D-HYDRO voor de eindgebruiker toegankelijk gemaakt.
– Ervaring opdoen met de nieuwe modeltechnieken aan de hand van een aantal pilots voor en met de drie deelnemende waterschappen.
Het resultaat is een b├Ęta versie van D-HYDRO Suite, waarin de in dit
project ontwikkelde modelcomponenten en scripts in een voor de
eindgebruiker voldoende toegankelijke GUI ontsloten zijn.
Het D-HYDRO product is inclusief een uitgebreide gebruikersdocumentatie. Door de open structuur zijn D-HYDRO modellen geschikt voor opname in hoogwatervoorspellingssystemen (FEWS).
Daarnaast zullen er op softwaredagen en in een Nederlands vakblad worden gecommuniceerd over de in de pilots opgedane ervaringen

Bekijk het project