Nieuw project gestart: Wateroverlast en impact forecasting met social media

Geplaatst op:

Informele en arme wijken in steden in ontwikkelingslanden liggen vaak in overstromingsgevoelige gebieden. Dit is ook het geval in Dar Es Salaam – Tanzania. Hier is wel een vrijwilligersnetwerk (van het Tanzaniaanse rode kruis), maar er is geen tijdige informatie over overstromingsgevaar en geen communicatiemiddelen om ernaar te handelen. Voorspellingssystemen inclusief monitoring zijn te duur en te ingewikkeld om lokaal onderhouden en gebruikt te worden. FloodTags maakt methodes om sociale media te gebruiken als middel om wateroverlast situaties te monitoren, en actief (en passief) de lokale gemeenschap te betrekken bij het voorspellingsproces. Het resultaat wordt via het web
uitgeserveerd. In eerdere projecten (o.a. met TKI bijdrage) heeft Deltares een koppeling tussen early warning systemen met Delft-FEWS, en deze social media informatie gemaakt (o.a. in Jakarta), het resultaat is een methode om real-time overstromingskaarten te maken. Deze methode wordt nu ook succesvol toegepast in de Filippijnen. Zo wordt informatievoorziening tijdens wateroverlast behapbaar, communitybased en kosten efficiënt. Deze innovaties maken het mogelijk om een lokale gemeenschap (community) veel meer te betrekken in het voorspellingsproces, en te
activeren in de respons, mits er goede kwaliteit modellen beschikbaar zijn om voorspellingen mee te maken. Dit laatste is vaak de beperkende factor omdat er geen historische gegevens beschikbaar zijn om fysieke voorspellingsmodellen van overstromingen en hun impacts op te baseren en te kalibreren, iets wat typisch een langjarige reeks van meteorologische (o.a. neerslag), hydrologische (waterstanden c.q. afvoer) en impact informatie (hoeveel huizen waren beschadigd, hoeveel schade, hoeveel slachtoffers). Het nauwkeurig simuleren van impacts is erg afhankelijk van lokale kwaliteit van overstromingsmodellen en data over wegen, huizen en aantallen mensen in de potentieel getroffen
gebieden.

Bekijk het project