Nieuw project gestart: Water Quality Framework for DairyNZ

Geplaatst op:

Middels een uitbreiding van het bestaande (binnen recent afgesloten project) Water Quality Framework kan de landbouw branche-organisatie DairyNZ in Nieuw-Zeeland binnen korte termijn (9 maanden na aanvang van het project) beschikken over een “showcase” waarmee de stakeholders (boeren, burgers, belangenorganisaties) kunnen worden benaderd om te communiceren over de kansen en mogelijkheden van specifieke maatregelen om negatieve effecten van de landbouw op de milieukwaliteit te beperken.
Nieuw ontwikkelde software wordt vrij beschikbaar gesteld om niet en kan worden gebruikt in binnen- en buitenlandse projecten door overheden, waterbeheerders, ingenieursbureaus en kennisinstituten, waaronder Deltares zelf.

Bekijk het project