Nieuw project gestart: Voorstel 4 Werken met Waterlandschappen

Geplaatst op:

In de afgelopen jaren heeft Deltares samen met publieke en private partners intensief gewerkt aan de ontwikkeling aan de D-HYDRO Suite 1D2D. Dit is de nieuwe (open source) hydrodynamische simulatiesoftware voor regionale en stedelijke toepassingen. Tevens des beoogd opvolger van de veel gebruikte, maar verouderde SOBEK simulatiesoftware. Met dit project beogen we GUI componenten te ontsluiten in de D-HYDRO Suite 1D2D zodat integrale gebiedsstudies voor regionale en stedelijke toepassingen kunnen worden uitgevoerd conform de eisen en wensen van deze tijd. Bij de eisen en wensen van deze tijd hoort ook het geschikt maken van de software voor High Performance Computing om grote en complexe modellen te kunnen doorrekenen. Een belangrijke ontwikkeling daarin is het kunnen aanbieden van HPC in een publieke Cloud omgeving. Dit biedt voordelen t.o.v. een eigen rekencluster op het gebied van kosten, opschaling en toegankelijkheid. Daarnaast bestaat de behoefte bij zowel de publieke als de private gebruikers van D-HYDRO Suite 1D2D om simulatieresultaten op zowel een inzichtelijke als een visueel geavanceerde manier (3D, AR/VR) te kunnen weergegeven. Zodat simulatieresultaten voor de modelleur evenals voor een breed publiek inzichtelijk en begrijpelijk gemaakt kunnen worden.

Het doel van het project D-HYDRO GUI, Visualisatie & Cloud is om GUI essentiële componenten te ontwikkelen voor de modules van de D-HYDRO Suite 1D2D, nieuwe vormen van visualisatietechnieken te ontwikkelen voor de D-HYDRO Suite 1D2D simulatieresultaten én om een workflow te ontwikkelen waarmee D-HYDRO Suite 1D2D simulatieberekeningen tezamen met de juiste voor- en nabewerking “cloud ready” worden.

Binnen dit project worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd:
1. Ontwikkelen van vereiste GUI componenten voor visualisatie en inspectie functionaliteiten voor de modules in de D-HYDRO Suite 1D2D.
2. Het ontwikkelen van een AR/VR visualisatie toepassings-tool voor weergave van D-HYDRO Suite 1D2D resultaten.
3. Het ontwikkelen van een DFX versie voor 3D (web) animaties van DHYDRO Suite 1D2D resultaten.
4. Het ontwerp en opzet van een “how to” workflow voor het modelleren in een publieke cloud omgeving met D-HYDRO Suite 1D2D.
5. Pilots waarin de nieuwe GUI functionaliteiten van de D-HYDRO Suite 1D2D, de Visualisatie en de Cloud

Bekijk het project