Nieuw project gestart: Voorstel 3 DigiTwin W en O

Geplaatst op:

Digitalisering speelt een cruciale rol om de best beschermde en leefbare delta te blijven én om als watersector nog competitiever te worden in binnen- en buitenland. DigiTwin Waterkering en Ondergrond realiseert een ‘open framework’ waarmee een digitale tweeling van waterkeringen en ondergrond wordt ontwikkeld. Hiermee is het mogelijk om de toestand van waterkeringen nu en in de toekomst nauwkeuriger te voorspellen, scherper te beoordelen én beter te ontwerpen. DigiTwin combineert geologische, geotechnische en geofysische data en informatie met real-time aardobservaties en bestaande gegevens van waterkeringen. Zo ontstaat een actueel 3D digitaal model van de opbouw en eigenschappen van waterkeringen met ongekend hoge resolutie. Met combinaties van fysica, kunstmatige intelligentie en een te ontwikkelen gedragsprotocol wordt de stap gezet naar tijdsafhankelijke simulatie van het gedrag (4D) van de kering in situaties als extreem hoog water of aanhoudende droogte. Dit verkleint onzekerheden waar we nu mee te maken hebben en geeft veel beter zicht op de gevoeligheid voor de belangrijkste faalmechanismen van dijken: piping en macrostabiliteit omdat dat inherent 3D en tijdsafhankelijke processen zijn. De techniek wordt gevalideerd op juiste werking en bruikbaarheid in real-world cases met waterkering-beheerders en ontwikkeld met industrie partners.
Het project sluit aan bij en is deels gekoppeld aan de opgave van het Kennis & Innovatiecluster Water & ICT van de TKI ‘Deltatechnologie’ en het programma DigiShape. Vanuit de sector is de verwachting dat dit project 2 bijdraagt aan het nauwkeuriger en efficiënter beoordelen en , ontwerpen, en aan risico gestuurd beheren van waterkeringen. De beheerder is uiteindelijk meer in control door het verkleinen van de onzekerheid. Maatschappelijk leidt dit tot een stabielere programmering van het HWBP en verbetert de internationale concurrentiepositie van marktpartijen en kennisinstellingen.

Bekijk het project