Nieuw project gestart: Vervolgonderzoek meerwaarde CoVadem in de haven

Geplaatst op:

Het onderhoud van de Rotterdamse havensbekkens gaat gepaard met baggerwerk dat wordt gestuurd door gebiedssurveys. Een vroeg signaal van bodemveranderingen kan helpen om hetzij beter te anticiperen op overschrijding van triggerlevels, hetzij beter in te schatten wanneer een nieuwe bodemsurvey moet worden uitgevoerd. Hoge frequentie metingen, zoals CoVadem dieptedata, kunnen hierbij zeer bruikbaar zijn. In 2017 is een verkenning uitgevoerd naar de mogelijke meerwaarde van CoVadem data voor de Rotterdamse haven. Ook zijn RPA patrouilleschepen van HbR uitgerust met een CoVadem box. Het huidige project betreft een vervolgonderzoek, waarin een gerichte verdiepingsslag wordt gemaakt om de CoVadem data van meerwaarde te laten zijn, als vervolg op de in 2017 uitgevoerde verkenning. Het onderzoek zal gedurende de looptijd worden gevoed met de data die onder meer door de RPA-vaartuigen van HbR zullen worden ingezameld.
De volgende activiteiten zijn voorzien:
1. Vertaalslag van CoVadem kielspeling naar waterdiepte verbeteren.
2. Vergelijking tussen CoVadem en HbR bodemligging van de RPA’s.
3. Trends in bodemligging in beeld brengen op voor HbR relevante locaties.
4. Verkenning naar de mogelijkheid om informatie over het sediment te ontsluiten.
5. Verbeteren van de nauwkeurigheid in CoVadem positiebepaling.
6. Professionele ontsluiting.

Bekijk het project