Nieuw project gestart: Verbetering zettingsprognose

Geplaatst op:

In de jaren 1990 – 2000 is het gebruik van isotache modellen, zowel met
als zonder gebruik van natuurlijke rek geïntroduceerd in de Nederlandse
ingenieurspraktijk. In de periode daarna is veel ervaring opgedaan met
het gebruik van het model. Inmiddels wordt in Nederland het model
breed gebruikt en geniet het veel vertrouwen bij het maken van een
zettingsvoorspelling voor grote ophogingen.
Echter, voor ophogingen waarbij de spanning onder de grensspanning
Samenvatting blijft, blijkt de nauwkeurigheid van de voorspellingen geringer. De
praktijk leert dat in sommige gevallen verassend hoge zettingen en/of
zettingsnelheden worden berekend bij relatief kleine ophogingen.
Het onderzoeksvoorstel richt zich op het toepasbaar maken van het
model bij dergelijke geringe belastingen.
Het voorgestelde onderzoek kent drie componenten; validatie met reeds
beschikbare meetdata, validatie met meetdata uit nieuw uit te voeren
proeven en validatie met nieuw uit te voeren velddata.

Bekijk het project