Nieuw project gestart: Validatie van prototype van monitoringsysteem

Geplaatst op:

Geo-Impuls Werkgroep 4 ‘Kwaliteitscontrole In de Grond Gevormde Elementen’ richt zich in het onderzoek deel C op mogelijkheden van certificering van in de grond gevormde palen door middel van de tijdens de uitvoering gemeten procesparameters. Doel van het onderzoek is vast te stellen of door het meten en interpreteren van procesparameters een uitspraak kan worden gedaan over de kwaliteit van de paal. Bij het beschouwen van de kwaliteit van de paal zijn er meerdere soorten kwaliteit te onderscheiden: de geotechnische kwaliteit van de paal en de structurele kwaliteit. Bij de geotechnische kwaliteit kan men denken aan een zodanige installatie, dat de geotechnische omstandigheden die bij het ontwerp zijn verondersteld, op basis van het eerder uitgevoerde grondonderzoek, minimaal aanwezig zijn of zijn verbeterd gedurende de installatie. Bij de structurele kwaliteit kan men denken aan het intact zijn van de paal en de paal de voorziene doorsnede bezit.

Bekijk het project