Nieuw project gestart: Validatie en kalibratie datasets aquatisch milieu

Geplaatst op:

Het project heeft geresulteerd in experimentele, langjarige datasets voor 2 waterplanten met een verschillende groeivorm. Beide waterplanten spelen al een rol in de risicobeoordeling voor gewasbeschermingsmiddelen en voor beide zijn modellen ontwikkeld om de effecten en het herstel te kunnen voorspellen. De verzamelde, langjarige datasets zijn nodig om de modellen te valideren en te calibreren hetgeen een vereiste is voor de toepassing in de risicobeoordeling voor gewasbeschermingsmiddelen.

Bekijk het project