Nieuw project gestart: Toepasbaar maken van generieke kennis: BwN Guidelines verbeteren

Geplaatst op:

De roep in de samenleving voor duurzame oplossingen is de laatste jaren sterker en sterker geworden. Zo ook voor de inrichting van ons landschap en specifiek voor de ontwikkeling van waterbouwkundig werken. Building with Nature (BwN) is een concept dat kan leiden tot zulke slimmere en duurzamere oplossingen door het includeren van ecosysteemdiensten in het ontwerp van infrastructurele werken. Gedurende het laatste decennium zijn verschillende pilot projecten uitgevoerd om de kennisontwikkeling van verschillende BwN concepten te stimuleren. Echter, om deze BwN concepten om te zetten in bruikbare en gevestigde alternatieven voor traditionele oplossingen is een vertaalslag van kennis naar toepassing nodig.

Bekijk het project