Nieuw project gestart: Tekenen en Rekenen voor Landschapsarchitecten en Stedenbouwers

Geplaatst op:

Overheden en projectontwikkelaars zien zich steeds vaker genoodzaakt om sectorale water- en bodem-opgaven (veiligheid, zoetwatervoorziening, bodemdaling etc.) in een bredere context te plaatsen en te herformuleren tot een integrale ruimtelijke gebiedsopgave. Deze aanpak biedt perspectief op draagvlak voor oplossingen bij betrokken partijen en op een snellere uitvoering. Aan de andere kant groeit vanuit de ruimtelijke ordening de vraag naar slimme manieren om in te spelen op de eigenschappen van het water- en bodemsysteem, omdat dit tot duurzamere en vaak op de lange termijn ook doelmatigere oplossingen leidt.
Er leeft bovendien een breedgedragen overtuiging dat vroegtijdige samenwerking tussen water- en bodemsysteemspecialisten enerzijds en ontwerpers anderzijds tot betere plannen zal leiden (zie ook het rapport ‘Sneller en Beter’ van de Commissie Elverding , 2008). Die samenwerking gaat echter niet vanzelf.

Bekijk het project