Nieuw project gestart: Scour Manual

Geplaatst op:

In 1997 is de Scour Manual gepubliceerd. In de manual wordt ingegaan op het voorspellen van ontgrondingen als gevolg van hydraulische belastingen en het ontwerp van beschermingsconstructies in de nabijheid van waterbouwkundige werken in rivieren en kanalen. Hierbij dient gedacht te worden aan bijvoorbeeld sluizen stuwen in- en uitlaatwerken. Er is behoefte om vuistregels en kennisregels te hebben in de vorm van een manual voor de bescherming van waterbouwkundige werken. Zowel bij de aanbesteding als bij de uitvoering wordt deze manual gebruikt in binnen- en buitenland. De update van de manual zal door bijvoorbeeld verbeterde ontwerpen kunnen leiden tot minder onderhoudskosten terwijl de waterveiligheid hetzelfde blijft.

Doel van dit project is het actualiseren van de bestaande Scour Manual en het publiceren van de aangepaste manual in drukvorm.

Bekijk het project