Nieuw project gestart: Schroefstraalbelasting onderzoeksprogramma (SOP)

Geplaatst op:

Het SOP is een bouwsteen van de bredere roadmap van Rijkswaterstaat, industriële partners en kennisinstellingen voor
onderzoek naar de stroomsnelheden en erosie veroorzaakt door schroefstralen van schepen. Het doel van de roadmap is om de belangrijkste ontwerpformules uit PIANC report 180 (2015) voor boegschroeven voor deze snelheden te
optimaliseren en specifiek te maken voor het ontwerp van bodembeschermingen. De fysische processen die ten grondslag liggen aan deze ontwerpformules zijn nog onvoldoende begrepen, waardoor de betrouwbaarheid en het toepassingsbereik van de huidige richtlijnen beperkt zijn. In dit PPS-project willen we de fysische kennis van schroefstraalbelastingen in relatie tot bodembeschermingen verbeteren door een combinatie van in-situ metingen op ware schaal, schaalmodelproeven in het laboratorium en een serie Computational Fluid Dynamics (CFD) berekeningen. In 2020 is er een ware grootte meetcampagne uitgevoerd. Deze metingen breiden we uit met een serie schaalmodelproeven en CFD berekeningen voor situaties die we niet op ware schaal kunnen meten. De verwachting is dat we met deze kennis de ontwerprichtlijnen voor bodembeschermingen kunnen aanscherpen en bovendien beter kunnen onderbouwen. Het schrijven van de nieuwe richtlijnen vindt plaats buiten het PPS-project door de CROW in samenwerking met een reeds opgerichte CROW-werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat, industriële partners en kennisinstellingen. De verwachte impact van het project is dat met de ontwikkelde kennis bodembeschermingen efficiënter en duurzamer kunnen worden aangelegd en onderhouden. Daarnaast wordt schade en downtime van kades voorkomen als een adequate bodembescherming kan worden aangelegd.

Bekijk het project