Nieuw project gestart: RisicOmodel SpoordeformatiE

Geplaatst op:

Deformatie van het spoor als gevolg van de slappe Nederlandse
ondergrond veroorzaakt veel onderhoud. Op slappe ondergrond is
tweemaal vaker onderhoud nodig dan bij een vaste ondergrond.
Tegelijkertijd wordt het spoor extra belast door het Programma
Hoogfrequent Spoor, door snelheidsverhogingen en door verhogingen
van aslasten door extra goederentreinen. De vraag is wat het effect is
van deze besluiten?
In opdracht van ProRail is hiervoor door Deltares in 2018 een
risicomodel voor spoordegradatie ontwikkeld (zie onderstaande
figure). De risicokaart geeft een voorspelling van spoordeformatie in
relatie tot het gebruik van het spoor. Dit TKI voorstel beoogt de
risicokaart verder te ontwikkelen door deze te koppelen aan
meetgegevens, te valideren en zo tot een risicokaart op netwerk
niveau te komen. Om dit waar te maken zijn eindgebruikers (ProRail
en PGO aannemers) nodig evenals partijen die de integratie van
modellen met meetdata kunnen invullen.
Dit voorstel heeft als ambitie om storingen en ongepland onderhoud
als gevolg van spoordeformaties te verminderen. We doen dat door
betere voorspellingen te maken van spoordeformaties op basis van
modelverbetering, monitoringsdata en gegevens over de toekomstige
belasting. Hiermee kan voorspellend liggingsonderhoud worden
gepleegd, naar verwachting tegen lagere kosten. Geen vermijdbare
storingen en ongeplande onderhoudskosten als gevolg van
spoordeformaties: dat is de ambitie!

Bekijk het project