Nieuw project gestart: Richtlijn geotechnisch laboratoriumonderzoek

Geplaatst op:

Een belangrijk deel van de projectrisico’s in duurzame deltasteden zijn gerelateerd aan onzekerheden in de ondergrond. Hieraan is onder andere binnen het onderzoeksprogramma ‘GeoImpuls’ uitgebreid aandacht besteed. Elke keer komt weer naar voren dat aan de basis van een succesvol project de juiste ondergrond informatie ligt. Een belangrijke schakel in die ondergrond informatie is de kwaliteit en juiste keuze van het laboratorium onderzoek. Helaas worden geotechnische laboratoria geregeld geconfronteerd met opdrachten voor proeven die onvolledig worden opgedragen of waarbij uit navraag blijkt dat de adviseur te weinig begrip heeft van de proeven om ze adequaat op te dragen. Blijkbaar staan veel adviseurs erg ver af van de essentie van de proeven en willen ze alleen maar een vakje in een rekenprogramma gevuld krijgen. Dat leidt tot onjuiste proeven, proeven die niet onder de juiste condities worden uitgevoerd of onjuiste aantallen proeven. In alle gevallen is hier sprake van een potentieel risico op geotechnisch falen.

Bekijk het project