De Waterwolf, Electra, Groningen, NL 080510 1832 CEST

Nieuw project gestart: Rekenen aan Slim Watermanagement in de praktijk

Geplaatst op:

Vanuit de verschillende richtingen is Deltares de laatste tijd gevraagd om in technische zin invulling te kunnen geven aan Slim WaterManagement (SWM). Uiteraard heeft SWM ook heel veel governance aspecten, maar daar gaat het hier niet om.
Zowel waterbeheerders zelf als hun adviesbureaus zien in het kader van SWM diverse kansen en willen dat graag concreet kunnen maken, zoals:
– Beter onderling samenwerken (tussen afzonderlijke waterbeheerders), concreet door bijvoorbeeld wateroverlast (of juist droogte-problematiek) in het ene gebied deels af te wentelen naar het andere gebied
– Betere afstemming tussen verschillende deelsystemen van een waterbeheerder (met name polders versus boezemsystemen), waardoor ten tijde van eventuele wateroverlast de beschikbare berging in alle deelsystemen optimaal wordt benut en wateroverlast wordt gereduceerd
– Beter omgaan met onzekerheid in weersverwachtingen
– Het minimaliseren van energie- en CO2 gebruik tijdens normale omstandigheden door het totale watersysteem te optimaliseren in plaats van deelcomponenten.
Het praktisch uitvoeren van SWM met dergelijke optimalisaties is op dit moment nog niet goed mogelijk, ook niet met het huidige instrumentarium bij Deltares (RTC-Tools).

Bekijk het project