Nieuw project gestart: Procesparameters en kwaliteit van in de grond gevormde paal (stap I)

Geplaatst op:

In Nederland worden ongeveer 100.000 in de grond gevormde funderingspalen per jaar gemaakt. Bij ongeveer 5 tot 10% (5.000-10.000) van deze funderingspalen, voorzien state-of-the-art controlerende technieken (bijvoorbeeld ‘Hamertje tik’) niet in een definitief antwoord op de vraag, of de paal zal voldoen aan de eisen of niet. In deze gevallen zijn extra inspanningen nodig om te bepalen of de paal kan voldoen, d.m.v. meer geavanceerde technieken en het mobiliseren van technisch oordeel. Uiteindelijk kan dit leiden tot verlies van tijd en geld.
Kwantificeren – zo mogelijk – van de urgentie en de ‘schade’ die jaarlijks optreedt

Bekijk het project